Etiket: Aydın Köksal

Şerafettin Turan

Yazar bilgi kutusu

Gülden Köksal

Prof. Dr. Gülden Köksal Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyesidir. ``Çocuk Hastalıklarında Beslenme`` isimli bir kitabı vardır. Aydın Köksal ile evlidir.

Bilgisayar Bilimleri

Bilişim, bilişim bilimi ya da bilgisayar bilimi, bilgi ve hesaplamanın kuramsal temellerini ve bunların bilgisayar sistemlerinde uygulanabilmeleri sağlayan pratik teknikleri araştıran bir yapısal bilim dalıdır. Bilişimciler ya da bilgisayar bilimcileri bi...

elektronik beyin

Elektronik beyin 1950-1970'li yıllarda ülkemizde bilgisayar yerine kullanılan sözcük.

bilgisayar bilimi

Bilgisayar bilimi, bilgi ve hesaplamanın kuramsal temellerini ve bunların bilgisayar sistemlerinde uygulanabilmeleri sağlayan pratik teknikleri araştıran bir bilim dalıdır.

TBD

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 22 Nisan 1971 tarihinde kurulan merkezi Ankara'da bulunan dernek. Türkiye'de bilişim ile ilgili her türlü çalışma ve düzenlemenin toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak biçimde, çağdaş boyutlarda gerçekleşmesini sağlamak amacı...

Bilişim Teknolojisi

Bilişim teknolojisi, Bilgi teknolojisi (BT), informasyon teknolojisi veya enformasyon teknolojisi, bilgisayar tabanlı bilişim sistemlerinin, özellikle yazılım uygulamaları ve bilgisayar donanımının incelenmesi, tasarlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, y...

Enformatik

Matematiğe benzer şekilde Bilişim Bilimi (Enformatik) bir (soyut) yapı bilimidir. Amacı ve görevi bir yandan (saf matematiğin alt dalı olarak) temel aksiyomatik matematiksel teoriler üretmek (Kuramsal Bilişim Bilimi), ikinci olarak -yardımcı bilim şeklind...