Etiket: Aziz Mahmud Hüdayi

Mutasavvıflar

Mutasavvıf, (Arapça: متصوف) Tasavvuf ehli olan, herhangi bir tasavvuf yolunda mertebe kat etmiş kişidir. Tasavvuf yolunun saygın isimlerinden Abdülkadir Geylani mutasavvıfı "Rabbi için her türlü bağ ve her endişeden sıyrılıp Allah'dan başkasına tapınmayı...

Alfabetik Evliyalar listesi

Aşağıda isimlerine göre alfabetik olarak evliyaların listesi yer almaktadır.

Sufizm

Sufizm'in diğer anlamları için Sufi (anlam ayrımı) sayfasına bakınız

Yahya Efendi

Şeyhülislam Yahya Efendi 1561 yılında doğdu. Sultan Üçüncü Murad dönemi şeyhülislamlarından, Zekeriya Efendi'nin oğludur. Önce babasından, sonra Abdülcebbarzade Mehmed Efendi'den ders gördü ve Şeyhülislam Malulzade Seyid Mehmed Efendi'den mülazemet aldı (...

tasavvuf

Öncelikle, Tanrı’nın niteliğini ve evrenin oluşumunu vahdeti vücut, yani varlığın birliği görüşüyle açıklayan felsefe görüşü; daha özel olarak da, İslam dünyasında VII, yüzyılda ortaya çıkan, ve IX. yüzyılda Eski Yunan, Yahudi, Hint ve eski İran düşüncele...

Sufi

Sufizm'in diğer anlamları için Sufi (anlam ayrımı) sayfasına bakınız