Etiket: Böbrek yetmezliği

Escherichia coli O157:H7

Escherichia coli O157:H7 "koli basili" tabir edilen E. coli bakterisinin en zararlı tipi sayılır; bir gıda zehirlenmesi etmeni olup hemorajik kolit denen hastalığa neden olur.

Setirizin

TıpUyarı

Fibratlar

Farmakkolojide fibratlar bir amfipatik karboksilik asit sınıfıdır.

Fibrat

Farmakkolojide fibratlar bir amfipatik karboksilik asit sınıfıdır.

Esomeprazol

TıpUyarı

Telitromisin

Telitromisin, klinik düzeyde kullanılmaya başlanan ilk ketolid ailesi antibiyotiğidir.

O157H7

Escherichia coli O157:H7 "koli basili" tabir edilen E. coli bakterisinin en zararlı tipi sayılır; bir gıda zehirlenmesi etmeni olup hemorajik kolit denen hastalığa neden olur.

Nöropatik ağrı

Nöropatik ağrı sinir sistemindeki sinirlerin doğrudan hasar görmesinde ortaya çıkan ağrıdır.

Konvülsiyon

Havale, çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan, birdenbire başlayan ve birkaç saniyeden 1-2 dakikaya kadar sürebilen, şuur kaybı, nefes alamama, kasılma ve çırpınmalarla seyreden durum. Tıp dilindeki adı konvülsiyondur.