Etiket: B6 vitamini

Richard Kuhn

nobel

Hindi eti

Hindi eti özellikle yılbaşı kutlamalarında tercih edilen kolesterol ve yağ oranı düşük bir beyaz ettir. Hindi ilk defa 16. yüzyıl başlarında İspanyollar tarafından Avrupa'ya getirildi.

Akşamdan kalmalık

Akşamdan kalmalık, yüksek miktarda alkol tüketimini takiben yaşanan olumsuz belirtilerin tümü. En bilinen belirtileri baş ağrısı, mide bulantısı, bitkinlik, ışığa ve sese duyarlılık ve susuzluktur.

B2 vitamini

vitamini yani Riboflavin, göz yorgunluğu, kataraktların önlenmesi ve tedavisi için gereklidir; karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasına yardımcı olur. Ayrıca deri dokularının, tırnakların ve saçların oksijen kullanımına destek verir, kepekleri giderir...

suyosunları

Su yosunları ya da Algler (Latince deniz otu anlamındaki "alga" dan türetilmiştir ), büyük çoğunluğu fotosentetik olmasına ve bitkilere benzemesine karşın, bitkiler alemiyle yakın akraba olmayan bir grup sucul canlı grubudur.

beyaz peynir

Beyaz peynir koyun, inek veya keçi sütünden yapılan, salamurada bekletilerek hazırlanan beyaz renkli bir peynirdir. Beyaz peynir Türkiye ve komşu ülkelerinde en çok tercih edilen peynir türüdür.

akşamdan kalma

Akşamdan kalmalık, yüksek miktarda alkol tüketimini takiben yaşanan olumsuz belirtilerin tümü. En bilinen belirtileri baş ağrısı, mide bulantısı, bitkinlik, ışığa ve sese duyarlılık ve susuzluktur.

vitamin B2

B2 vitamini yani riboflavin, pentoz şeker olan ribitol ve lumikromdan oluşur. Görünür ve uv ışında bozulur.

riboflavin

B2 vitamini yani Riboflavin, göz yorgunluğu, kataraktların önlenmesi ve tedavisi için gereklidir; karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasına yardımcı olur. Ayrıca deri dokularının, tırnakların ve saçların oksijen kullanımına destek verir, kepekleri gide...

epilepsi

Epilepsi (sar'a), tekrarlayan kronik (herhangi bir uyarı olmaksızın) havale episodları ile karakterize bir nörolojik durumdur. Beynin normalde çalışması ile ilgili elektriğin aşırı ve kontrolsüz yayılımı sonucu oluşur. Sıklıkla geçici bilinç kaybına neden...