Etiket: Bağdat

Ma’ruf El Kerhi Külliyesi

Ma`ruf El Kerhi Külliyesi, Bağdat`da, Eski Halife Mezarlığı, tren istasyonun yanındadır.

Şark Ekspresinde Cinayet

Tilki Vezir

Samerra Camii

Samerra Camii Bağdat`ın kuzeyinde bulunan dünyanın en geniş camisidir. Abbasiler zamanı şehirlerinden Samerra`da (Samerra: gören sevinir demektir), el-Mütevekkil tarafından 848-58 arasında yapılmış camidir. 239x156 m.lik yapının toplam alanı 17 hektardır....

Nizamül-Mülk

Nizam-ül Mülk

Milli Aşireti

Milli Aşireti, Türkiye´nin en büyük aşiretlerinden birisidir.

Mesud Barzani

Biyografi bilgi kutusu

Mehdi Ordusu

Mehdi Ordusu(Arapça:جيش المهدي)

II. Mahmud (Selçuklu)

II. Mahmud (ö. 1131) Büyük Selçuklu Sultanı ve Mehmed Tapar`ın oğlu.

Cunaxa Savaşı

Cunaxa Savaşı.

Cemal Yeşil

Cemal Yeşil (d. 1900 Bağdat Irak), Türk bürokrat.

Ahmet Bin Tolun