Etiket: Başkent Üniversitesi

İstanbul Bilim Üniversitesi

Üniversite bilgi kutusu

Türkiye'deki vakıf üniversiteleri

Vakıf üniversitesi, doğrudan devlete bağlı olmayan, bir vakıf tarafından özerk olarak işletilen üniversitedir. Türkiye'de, kanunlara göre vakıf üniversiteleri, Yükseköğretim Kurulunun önerisi üzerine kanunla kurulur.

Ankara'daki üniversiteler

Ankara'da 12'si vakıf 6'sı devlet üniversitesi olmak üzere 18 üniversite bulunmaktadır.

Vakıf üniversitesi

Vakıf üniversitesi, devlet yardımı, vergi indirimi gibi yardımlar almasına karşın devlet tarafından işletilmeyen üniversitelerdir.

Türkiye'de vakıf üniversiteleri

Vakıf üniversitesi, doğrudan devlete bağlı olmayan, bir vakıf tarafından özerk olarak işletilen üniversitedir. Halk ağzında yanlış olarak özel üniversite diye adlandırılır. Ama Turkiye`de sadece Istanbul Bilgi Universitesi özel üniversitedir.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi; 2 şubat 1954 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı olarak kurulan "Çocuk Sağlığı Kürsüsü", Hacettepe Tıp Fakültesi'nin başlangıcı sayılabilir. Cebeci semtinde kiralanan bir binanın iki odasında açılan b...

Beren Saat

Oyuncu

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Ankara'da yer alan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin merkez hastanesi. Ankaray Beşevler istayonuna yaklaşık 500 metre uzaklıktadır.

İngilizce öğretmenliği

Yabancı dil olarak İngilizce eğitimi, anadili İngilizce olmayan kimselere, İngilizce konuşulan ülkelerde veya kendi yaşadıkları ülkelerde verilen İngilizce eğitimidir. 20 ve 21. yüzyıldaki siyasî ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak dünyada İngilizcenin...

Uluslararası Politika

Uluslararası İlişkiler siyaset biliminin bir dalıdır ve "uluslararası sistem" içindeki aktörlerin, özellikle de uluslararası ilişkilerin temel aktörü olarak kabul edilen devletlerin, diğer devletlerle, uluslararası/bölgesel/hükumetler arası örgütler, çok...

Uluslar arası ilişkiler

Uluslararası İlişkiler siyaset biliminin bir dalıdır ve "uluslararası sistem" içindeki aktörlerin, özellikle de uluslararası ilişkilerin temel aktörü olarak kabul edilen devletlerin, diğer devletlerle, uluslararası/bölgesel/hükumetler arası örgütler, çok...