Etiket: Bacak

Rus kurt köpeği

Borzoy (Rus tazısı da denir) Rusya kökenli köpek ırkı. Yüksek boylu, iri ve uzun, uzun tüylü, ince uzun kafalı bir köpek olan Borzoy, eskiden Rusya'da kurt avlarında kullanıldığından, Rus kurt köpeği diye de adlandırılır.

Recurvirostridae

Kılıçgagagiller (Recurvirostridae), yağmur kuşları (Charadriiformes) takımına ait, gagası uzun ve kıvrık olan kuşları kapsayan bir familyadır. Tüm dünyada yayılış gösterirler.

Pippi Uzunçorap

Pipi uzunçorap

Pippi Uzunçorap, Astrid Lindgren'in yazdığı İsveç çocuk kitabı serisinin ve bu seri ile bağlantılı diğer çalışmaların ana karakteri. Pippi Uzunçorap, ayrıca sinemada Inger Nilsson tarafından başarıyla canlandırılmıştır.

Otididae

Toygiller (Otididae), turnamsılar takımına ait bir kuş familyası. Avrasya'da yayılış gösterirler.

Memeler

Meme aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Landry sendromu

Guillain-Barré sendromu (GBS), çevresel sinir sisteminin edinilmiş bir bağışıklık kökenli yangısal bozukluğudur; merkezi sinir sistemi (beyin ve omurilik) etkilenmez.

Landri sendromu

Guillain-Barré sendromu (GBS), çevresel sinir sisteminin edinilmiş bir bağışıklık kökenli yangısal bozukluğudur; merkezi sinir sistemi (beyin ve omurilik) etkilenmez.

Kılıçgagagiller

Kılıçgagagiller (Recurvirostridae), yağmur kuşları (Charadriiformes) takımına ait, gagası uzun ve kıvrık olan kuşları kapsayan bir familyadır. Tüm dünyada yayılış gösterirler.

Karın (anatomi)

Karın (abdomen, batın): kaburga kemiklerinden kasıklara kadar olan kısım. Karın duvarı, en dışta deri, derinin altında yağ tabakası, yağ tabakasının altında karın boşluğu içinde iç organları barındıran kas tabakasından oluşmaktadır.

Göz rengi

Göze renk veren anatomik yapı iristir.

Göz (organ)

Göz, göz çukurunda bulunan, iri bir bilye büyüklüğünde, görmeyi sağlayan küremsi bir organdır. Göz, ışığı geçirmeye ve kırmaya elverişli üç tabakanın birleşmesinden oluşmuştur.

Göbek (anatomi)

Göbek, memelilerde göbek bağının düşmesinden sonra bebeğin karnının ortasında oluşan çukurluk. Göbek sözcüğü ile özellikle karın bölgesi kilolu olan kimselerde göbek çukurunun (deliğinin) etrafındaki bölge de kastedilir.

Eklem çesitleri

Eklem, iki kemiğin vücut bölümlerinin hareket edebilmesini sağlamak için birleştiği kısıma verilen ad.

Dizçek

a Dizçek (İngilizce: Grave), savaşçının dizlerini korumak için bacakların diz ve baldır kismına takılan zırhın bir parçasıdır. Çoğunlukla metal plakalardan yapılır.