Etiket: Bademcik

Hastalık isimleri

Hastalık isimleri listesi, bu listede hastalık isimleri yer almaktadır.

Tonsilit

Tonsilit veya anjin, boğazın iki yanında bulunan tonsil ya da bademcik adı verilen dokuların iltihaplanması hastalığıdır. Hastalığın üç farklı tipi bulunur: "akut", "subakut" ve "kronik".

Kırmızı kemik iliği

Kemik iliği (Medulla ossea), büyük kemiklerin içinde, merkezde yer alan dokudur.

Kemikiliği

Kemik iliği (Medulla ossea), büyük kemiklerin içinde, merkezde yer alan dokudur.

Tanik asit

Tanen, tannik asit (Fransızca: tanin - sepi maddesi) olarak da bilinir. Tanenler polifenolik bileşikler olup, kolza, bakla, çay ve sorgumda gibi bitkilerden elde edilen, açık sarı-kahverengi toz, pul ya da süngersi bir kütle halindeki biçimsiz (amorf) mad...

Limfosit

Lenfosit, bir lökosit (akyuvar) tipidir. Kanda dolaşan lökositlerin yaklaşık olarak yarısını oluştururlar.

Boğaz (organ)

Boğaz, kafatası alt kısmından başlayıp alt gırtlak kıkırdağı hizasında yemek borusu ile birleşen, duvarlarını kasların teşkil ettiği sindirim sisteminin ağızdan sonraki ikinci ünitesi. Boğaz, yaklaşık 12 cm uzunluktadır.

Bağdemcik

Bademcikler, boğazın iki yanında bulunan, badem biçimindeki lenfoid doku bölgeleridir. Bademcik enfeksiyonuna tonsilit denir.

Tannik Asit

Tannik Asit Bazı bitkilerin kabuk, gövde ve yapraklarından elde edilen bir materyal karışımı. Tannik asit, proteinlerle çözünmeyen bileşikler meydana getirir. Bu özelliğiyle hayvan derilerinin dabağlanmasında kullanılmaktadır. Asırlarca bu maksatla kullan...

Lenfatik sistem

Lenfatik sistem, lenf sıvısı, lenf damarları ve lenf düğümlerinden oluşan organ sistemine verilen isim. İkinci bir dolaşım sistemi olarak tanımlanabilecek olan lenfatik sistem yine de yapısı itibariyle dolaşım sisteminden çok farklıdır. Dolaşım sisteminde...

Torasik kanal

Toraksik kanal, insan anatomisinde, lenfatik sistemin önemli bölümlerinden birini oluşturur. Toraksik kanal, vücuttaki en büyük lenf damarıdır. Vücuttaki lenf sıvısının çoğunluğunu toplar ve sistemik (kan) dolaşımına akıtılır.

Bademcikler

BADEMCİKLER Alm. Mondel, Tonsille (f), Fr. Tonsille (f), İng. Tonsil. Ağız boşluğu ile yutak arasının iki yanında bulunan badem biçimindeki büyükçe iki salgı bezi. Çatısı katılgan dokudan meydana gelmiş olan bademcikler, lenf dokusu özelliğindedir. Yüksek...

Lenfositler

Akyuvarların % 30-40'ı lenfositlerdir. Tüm lenfositler kemik iliğindeki ana hücrelerden (stem cell) kaynaklanır. Karşılaştığımız çoğu bakteri ve virüsü yok edebilen lenfositlerin iki çeşidi vardır:T LenfositleriKemik iliğindeki kök hücrelerinden salındıkt...

lenf damarları

Lenf damarları, Lenf adı verilen sıvı, kılcal damarlarla hücreler arasında bağlantı kurar. Sürekli hareket halinde olan lenften hücreler gerekli maddeleri alırlar ve artık maddeleri lenfe bırakırlar.

lenf damarı

Lenf damarları, lenf taşıyan ince duvarlı damarlardır. Lenf damarları olmasa lenf sıvısı taşınamazdı, bu nedenle lenf damarları hayati önem taşırlar. Lenf damarları, lenf sıvısını taşımaları sebebiyle lenfatik sistemin bir bölümünü oluştururlar.