Etiket: Bakanlar Kurulu

Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yer alan Karabük Üniversitesi'ne bağlı bir fakültedir. İlk olarak Bakanlar Kurulu'nun 30 Mayıs 2002 tarihli kararı ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı ol...

15-16 Haziran Olayları

15-16 Haziran Olayları, 15-16 Haziran 1970`te başlayan ve yayılan, Türkiye tarihindeki en büyük işçi eylemlerinden biri.

Valinin görevleri

Vali (Arapça: ولي, çoğl.

Valiler

Vali (Arapça: ولي, çoğl.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası AŞ, Türkiye`nin ilk özel borsa kuruluşudur. Sermaye Piyasası Kurulu`nun 17/8/2001 tarihli ve 9/1101 sayılı kararına dayanılarak, Devlet Bakanlığı`nın 3/9/2001 tarihli ve 2381 sayılı yazısı üzerine 2001/3025 sayılı Bakanlar...

Türkiye Cumhuriyeti Üstün Hizmet Madalyası

Devlet Üstün Hizmet Madalyası, yurtiçinde veya yurtdışında herhangi bir alanda feragat, fedakarlık ve gayreti ile yaptığı çalışmalarda ülke ve dünya çapında emsallerine nazaran üstün başarı göstererek Devleti yücelten ve milli menfaatlere önemli ölçüde ka...

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Protokolü

Türkiye Cumhuriyeti`nin başkenti Ankara`da, devlet görevlilerinin resmi olarak öncelik sırası (Devlet Protokolü):

Türkiye'de Yürütme

Anayasanın 8. maddesine göre Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.