Etiket: Balkarlar

Balkarca

Balkarca, Kuzey Kafkasya`da yaşayan Balkarların konuştuğu Türk Lehçesi. Türk Lehçelerini Kıpçak öbeğine bağlıdır. Birbirine yakınlığı nedeniyle Balkarca ve Karçayca, Karaçay-Balkarca olarak da anılır.