Etiket: Baltık Devletleri

Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri

Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri, 1977 Sovyet Anayasası`nın 17. maddesinde tanımlanmış ve diğer Sovyet Sosyalist devletlere birleştirilmiş özerk devletlerdir.

Suur Munamägi

Suur Munamí¤gi ("Büyük Yumurta Dağ") Estonya`nın ve Baltık Devletleri`nin en yüksek noktasıdır. Deniz seviyesinden 318 metre yükseklikte bulunan tepe Estonya`nın güneydoğusunda bulunan, Rusya ve Letonya sınırları yakınındaki Haanja kasabası sını...

Baltık denizi

Baltık Denizi, Kuzey Avrupa'da 53° ile 66° kuzey enlemleri ve 20° ile 26° doğu boylamları arasında yer alır. Kuzeyinde Botni Körfezi vardır. Baltık Denizi, Beyaz Deniz'e Beyaz Deniz Kanalı ve Kuzey Buz Denizi'ne Kiel Kanalı ile bağlanmıştır. Rusya'nın St...

baltık

Baltık Denizi