Etiket: Baltacı Mehmed Paşa

XII. Karl

XII. Karl ya da Demirbaş Şarl, (d.

Hüsn ü Aşk

Hüsn ü Aşk (günümüz Türkçesiyle Güzellik ve Aşk), Şeyh Galip tarafından yazılan mesnevi. 2041 beyittir.

Hayr-âbâd

Hayr-âbâd, Baltacı Mehmed Paşa adına, 1705-1706 civarında Nâbî tarafından kaleme alınmış ünlü bir mesnevidir.