Etiket: Baskı

Pieter Brueghel

Sanatçı_bilgi_kutusu

Nefretli konuşma

Nefret söylemi veya nefretli konuşma; belirli bir grubu ya da kişiyi, ırk, cinsiyet, yaş, ulus, din ya da cinsel yönelim gibi konularda aşağılar veya tehdit eder tarzda konuşma.

Grupça saldırı

Mobbing, bir veya bir grup insanın, bir kimseye veya başka bir gruba sosyal kabadayılık yapması. Latince kökenli sözcük; psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermek anlamlarına gelir.

Bak (dergi)

Bak, yayınına 2006 yılının ocak ayında başlayan görsel sanatlar e-dergisidir.

Bilim kitapları

Kitap, bir kenarından birleştirilerek dışına kapak takılmış yani ciltlenmiş, (kâğıt, parşömen vb. malzemeden üretilmiş) üzeri baskılı sayfaların toplamıdır.

İşyeri kabadayılığı

İş yerinde şiddet, işçi veya işveren tarafından yol açılan, organizasyon ve çalışanlar için bir tehdit ögesine dönüşen, şiddet ve zorbalık içeren davranışların tümüdür. Çalışanların istismar edildiği, tehdit veya taciz edildiği, sağlıklarının ve güvenlikl...

İş yerinde şiddet

İş yerinde şiddet, işçi veya işveren tarafından yol açılan, organizasyon ve çalışanlar için bir tehdit ögesine dönüşen, şiddet ve zorbalık içeren davranışların tümüdür.Çalışanların istismar edildiği, tehdit veya taciz edildiği, sağlıklarının ve güvenlikle...

İlişkisel saldırganlık

İlişkisel saldırganlık terimi, insanlar arasındaki ilişkilerde yaşanabilen psikolojik (sosyal veya duygusal) saldırganlığı tanımlar. İlişkisel saldırganlık, diğer kişilere ve onların ilişkilerine saldırmak amacıyla grubun bir silah olarak kullanıldığı bir...

Çocuk istismarı

Çocuk istismarı fiziksel ya da psikolojik olarak bir çocuğa bir yetişkin tarafından kötü davranılmasıdır. Ayrıca çocuklara kötü davranmak veya çocuk istismarı ve ihmali ile de çoğu zaman eş anlamı taşır. Dünya Sağlık Örgütü çocuk istismarını şöyle tanımla...

Yaşlı istismarı

Yaşlı istismarı, güven beklenen bir ilişkide daha yaşlı kişiye zarar ve sıkıntı yaratan, tek yada ardışık uygunsuz hareketlerdir. Başlıca 6 tip yaşlı istismarı vadir:#Fiziksel: Vurmak, tokatlamak, yakmak, ittirmek, bağlamak yada fazla ya da yanlış ilaç ve...

Psikolojik manipülasyon

Psikolojik manipülasyon, insanları kendi bilgileri dışında veya istemedikleri hâlde etkileme veya yönlendirme anlamına gelir.