Etiket: Batı Yugurca

Çagatay lehçeleri

Uygur, Karluk ya da Çağatay grubu Türk dillerinin bir koludur. Bu gruba ait dillerin toplam (ana dil olarak) konuşucu sayısı 65 milyon civarındadır.

Çagatay grubu

Uygur, Karluk ya da Çağatay grubu Türk dillerinin bir koludur. Bu gruba ait dillerin toplam (ana dil olarak) konuşucu sayısı 65 milyon civarındadır.

Çagatay dilleri

Uygur, Karluk ya da Çağatay grubu Türk dillerinin bir koludur. Bu gruba ait dillerin toplam (ana dil olarak) konuşucu sayısı 65 milyon civarındadır.

Çagatay Türk dilleri

Yugurca

Doğu Yugurca, Çin'de yaşayan Türklerin konuştuğu Moğolcanın bir lehçesi

Yakut Türkçesi

Uygur grubu

Uygur, Karluk ya da Çağatay grubu Türk dillerinin bir koludur. Bu gruba ait dillerin toplam (ana dil olarak) konuşucu sayısı 65 milyon civarındadır.

Uygur dil grubu

Uygur, Karluk ya da Çağatay grubu Türk dillerinin bir koludur. Bu gruba ait dillerin toplam (ana dil olarak) konuşucu sayısı 65 milyon civarındadır.

Uygur Türk dilleri

Tuvince

Tuvince, Tuvaca ya da Tuva Dili, Rusya Federasyonuna bağlı özerk cumhuriyet Tuva`da konuşulan dil. Tuva`daki 206.000 Tuvalının yanısıra, batı Moğolistan ve Çin`deki 27.000 kişi de bu dili konuşmaktadır. Tuva`nın resmi dili olup 1940 yılından beri Kiril al...

Tofaca

Tofaca Rusya`da yaklaşık 30 kişi tarafından konuşulan bir Türk lehçesidir. Artık bu lehçeyi konuşanlar, dillerini çocuklarına öğretmedikleri için yok olma sürecine girmiştir. Bu lehçeyi konuşan son kişi de ölünce bu lehçe de ölecektir.

Saha Türkçesi

Peçenekçe

Peçenekçe ölü bir Türk dilidir. Oğuz koluna aittir. Doğu Abrupa`daki Peçenekler tarafından konuşulmaktaydı. 12. yüzyılda yok olmuştur.

Kırımçakça

Kırımçakça Kırım`da Kırımçaklar tarafından konuşulan bir Türk dilidir. Genellikle Kırım Tatarcasının bir lehçesi (diyalekt, ağız) olarak kabul görür. Şu anda konuşan sayısı 300 civarındadır. Yahudi Türkleri tarafından konuşulur.

Kırımtatarcası

Kırım Tatarcası, Kırım Türkçesi ya da Kırımca (Qırımtatarca, Qırımca), Türk dillerinin Kıpçak koluna ait bir dildir. Ancak bazı Oğuz grubuna ait özelliklere de sahiptir.