Etiket: Bataklık

Canis niger

{{#if:|

Bis direği

Bis direği, Güney Pasifik Adaları`nda dinsel ritüellerde kullanılan ağaçtan oyulmuş direklere verilen genel isimdir. Bis direkleri Kuzey Amerika`da da görülmekle birlikte, Yeni Zelanda ve Vanuatu ile özellikle Yeni Gine`nin güneybatısındaki Asmat yöresind...

Bis direkleri

Bis direği, Güney Pasifik Adaları'nda dinsel ritüellerde kullanılan ağaçtan oyulmuş direklere verilen genel isimdir. Bis direkleri Kuzey Amerika'da da görülmekle birlikte, Yeni Zelanda ve Vanuatu ile özellikle Yeni Gine'nin güneybatısındaki Asmat yöresind...

Yer altı suyu seviyesi

Yeraltısuyu seviyesi veya yeraltısu tablası iki zon arasında atmosfer basıncı ile su basıncının eşit olduğu yüzeye denilmektedir. Yeryüzündeki su boşluklardan yeraltına doğru süzülerek öncelikle vadoz zon adı verilen bölgeye ulaşır. Vadoz zon (doymamış zo...

mangrov

Mangrov, gelgit sonucu oluşan haliçlerde, tuzlu bataklıklarda ve çamurlu kıyılarda sık ormanlar oluşturan bazı ağaç ve çalı türlerine ve oluşturdukları ormanlara verilen addır. Verbenaceae, Rhizophoraceae, Arecaceae (Palmae) ve Sonneratiaceae familyaların...

coğrafyacı

Coğrafya, insanlar ve yer (mekân) ile bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bir bilim dalıdır. Yer ve insanlar arasındaki ilişkiler coğrafyanın konusunu oluşturur.

Torf

Torf, nemli ve çok yağış alan yaz sıcaklarının düşük olduğu yörelerde bataklık ve benzeri su altındaki arazilerde yetişen bitkilerin, (genellikle ‘sphagnum` denilen yosunlar ve bataklık sazlarının) su dibinde çökerek kısmen çürümesi, su altında hava ile...

Lepus europaeus

Bayağı tavşan (Lepus europaeus), tavşangiller (Leporidae) familyasından boyu 70 cm'ye varabilen ve kısa mesafede çok hızlı koşabilen bir tavşan türü.

Ciconiiformes

Leyleksiler (Latince: Ciconiiformes), kuşlar (Aves) sınıfının bir takımıdır.

Canis rufus

{{#if:|

leyleksiler

Leyleksiler (Latince: Ciconiiformes), kuşlar (Aves) sınıfının bir takımıdır.

Marn

Marn Kil ve kalsiyum karbonattan, değişik oranlarda tabii olarak meydana gelmiş karışım. Kalsiyum karbonat, kile göre daha fazla ise buna kalker denir. Genel olarak sığ göllerde, bataklıklarda bulunur. Kalsiyum karbonat, muhtevasından dolayı Portland çime...

saz

== Müzik ==* Saz, çalgı aletlerine verilen genel isimdir.* Saz, Türk halk müziğinde bağlama, cura, tar vb. mızraplı çalgıların genel adı.

Tundra

Kuzey ülkelerinde rastlanan, yapısına likenlerin de katıldığı bodur ot toplulukları. Ilıman kuşağın kuzeyinden kutuplara doğru yaklaşıldıkça ormanların yerini, bodur çalılar ile karayosunları ve likenlerden meydana gelen tundralar alır. Tundralar yılın dö...