Etiket: Begin Oğlu Emren

Boğaç Han Efsanesi

Uşun Koca Oğlu Segrek

Kitab-ı Dede Korkut

Kazılık Koca Oğlu Yegenek

Kazılık Kocaoğlu Yeğenek

Kazan Bey Oğlu Uruz'un Tutsak Olması

Kazan Bey Oğlu Uruz`un Tutsak Olması, Türk kültürü hakkında önemli bir kaynak teşkil eden ve 15. yüzyılda yazıya geçirildiği düşünülen Dede Korkut Hikayeleri içerisinde yer alan hikayelerden biridir.

Kanlı Koca Oğlu Kanturalı

Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı , Dede Korkut hikâyelerinden biridir.

Dedem Korkut

Dede Korkut öyküleri

Dede Korkut destanları