Etiket: Begin Oğlu Emren

Duha Koca Oğlu Deli Dumrul

Duha Koca Oğlu Deli Dumrul, kısaca Deli Dumrul, Dede Korkut hikayelerinde adı geçen, bir çayın üzerine bir köprü yaptırmış ve gelen geçeninden otuz üç akçe alan, geçmeyeninden döve döve kırk akçe alan, atasözüne konu olan kişidir.Deli Dumrul bır toy düzen...

Dirse Han Oğlu Boğaç Han

Dirse Han Oğlu Boğaç Han, Dede Korkut Kitabı'nın bölümlerinden birini oluşturan öykü.

Basat'ın Tepegöz'ü Öldürmesi

Oğuz illerinde bir kadın gece düşmandan kaçarken çocuğunu düşürdü bu Aruz Koca adlı bir Türk beyinin oğluymuş. Çocuğu aslanlar bulmuş ve beslemişler bir gün at çobanlarından biri çocuğu görür otağa haber getirir. Aruz bu oğlanın düşen çocuğu olabileceğini...