Etiket: Bellek

Yazmaçların yeniden adlandırılması

Yazmaçların yeniden adlandırılması, işlemcilerde, yürütülen buyruklardaki, aynı yazmaçların tekrar kullanımından doğan sahte bağımlılıkları gidermek için kullanılan bir yöntemdir.

Yazmaç yeniden adlandırma

Yazmaçların yeniden adlandırılması, işlemcilerde, yürütülen buyruklardaki, aynı yazmaçların tekrar kullanımından doğan sahte bağımlılıkları gidermek için kullanılan bir yöntemdir.

Sınama programları

Denektaşı( sınama programı); Bilgisayar mimarisinde bir bileşenin başarımını, o bileşen üzerinde çeşitli sınamalar yaparak ölçmek için çalıştırılan bir veya bir grup bilgisayar programıdır. Denektaşları ile bilgisayarın bir donanımının karakteristik bir ö...

Mikro işlemcilerde kural dışı durumlar

Programlar çalıştırılırken bazen buyruklarda çeşitli hatalar bulunabilir. Bu hatalar nedeniyle program istenilen şekilde çalışmaz. Hatta işlemcinin kitlenmesine bile sebep olabilir. Bu tür durumlar normal bir işleyiş olmadığından kuraldışı durum teşkil et...

Denektaşları

Denektaşı(sınama programı); Bilgisayar mimarisinde bir bileşenin başarımını, o bileşen üzerinde çeşitli sınamalar yaparak ölçmek için çalıştırılan bir veya bir grup bilgisayar programıdır. Denektaşları ile bilgisayarın bir donanımının karakteristik bir öz...

Bilgisayar veri yolu

Veri yolu, bilgisayar yapısında, bilgisayarın içindeki parçalar arasında ya da bilgisayarlar arasında verileri ya da gücü transfer eden bir alt sistemdir ve genellikle aygıt yürütme (device driver) yazılımı tarafından kontrol edilir. Nokta- nokta bağlantı...

Bilgisayar hattı

Veri yolu, bilgisayar yapısında, bilgisayarın içindeki parçalar arasında ya da bilgisayarlar arasında verileri ya da gücü transfer eden bir alt sistemdir ve genellikle aygıt yürütme (device driver) yazılımı tarafından kontrol edilir. Nokta- nokta bağlantı...

Doğrudan Belleğe Erişim

Doğrudan belleğe erişim (Direct memory access; DMA), modern bilgisayarlarda bulunan, merkezi işlem biriminden bağımsız olarak okuma ve/veya yazmak için, belirli donanım alt sistemleri içinde sistem belleğine erişim sağlayan bir özelliktir.

DRAM - Dinamik Rastgele Erişimli Bellek

Dinamik Rastgele Erişimli Bellek (Dynamic Random Access Memory), dinamik rastgele erişimli bellek bir tümleşik devre içinde her bir veri bitini ayrı bir kapasitör içinde saklayan Rastgele Erişimli Bellek türüdür. Kapasitör’ler yapıları gereği bir süre son...

DDR2

DDR2 (Double Data Rate), bir RAM türüdür, bilgisayarlarda ana bellek olarak kullanılır. Hızları 400mhz ile 1066 mhz arası değişir.

CompactFlash

CompactFlash, kısaltma ``CF``, flaş bellek kart çeşididir. Bilgisayar, dijital fotoğraf makineleri ve PDA lar da kullanılmaktadır.

İşletim Sistemleri

İşletim sistemi, bilgisayarda çalışan, bilgisayar donanım kaynaklarını yöneten ve çeşitli uygulama yazılımları için yaygın servisleri sağlayan bir yazılımlar bütünüdür. İşletim sistemi, uygulama kodları genellikle direkt donanım tarafından yürütülmesine r...