Etiket: Benderli Mehmed Selim Sırrı Paşa

Mehmet Paşa

Türk tarihinde birden fazla Mehmed Paşa vardır.

Mehmed Said Galip Paşa

Mehmet Sait Galip Paşa II. Mahmut saltanatında 13 Aralık 1823 - 14 Eylül 1824 tarihleri arasında dokuz ay iki gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Mehmed Paşa

Türk tarihinde birden fazla Mehmed Paşa vardır. Bunlar;

Laz Aziz Ahmet Paşa

Laz Aziz Ahmet Paşa, (ö. Mart 1819, Erzurum) II.

Laz Aziz Ahmed Paşa

Laz Aziz Ahmet Paşa II. Mahmut saltanatında 10 Nisan 1811 - 5 Eylül 1812 tarihleri arasında bir yıl dört ay yirmibeş gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Keçiboynuzu İbrahim Hilmi Paşa

Keçiboynuzu İbrahim Hilmi Paşa III. Selim saltanatında 14 Kasım 1806 - 18 Haziran 1807 tarihleri arasında yedi ay dört gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Kethüda Çerkes Meyyit Hasan Paşa

Kethüda Çerkes Meyyit Hasan Paşa veya Cenaze Hasan Paşa ("meyyit" ``ölü, cenaze`` demektir, ağır hasta vaziyette yataktayken sadrazamlığa tayin edilmiş olduğu için bu isimle anılagelmiştir.) III. Selim saltanatında 7 Haziran 1789 - 3 Aralık 1789...

Kethüda Meyyit Hasan Paşa

Kethüda Çerkes Meyyit Hasan Paşa veya Cenaze Hasan Paşa (d. ? - 1810, Yenişehir (günümüzde Larissa)) III.

Karavezir Seyyit Mehmet Paşa

Silahdar Karavezir Seyyid Mehmed Paşa (d. 1735 - ö.

Kalafat Mehmet Paşa

Kalafat Mehmet Paşa (o. 1792 Gelibolu) I.

Kalafat Mehmed Paşa

Kalafat Mehmet Paşa I. Abdülhamit saltanatında, 1 Eylül 1778 - 21 Ağustos 1779 tarihleri arasında onbir ay yirmi gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Hurşit Ahmet Paşa

Hurşit Ahmet Paşa (ö. 30 Kasım 1822, Yenişehr-i Fener), II.

Halil Hamit Paşa

Halil Hamit Paşa (d. 1736 Isparta - ö.

Hacı Yeğen Mehmet Paşa

Yeğen Seyyid Mehmed Paşa (d. 1726, Alaiye - ö.

Hacı Salih Paşa

Hacı Salih Paşa II. Mahmut saltanatında, Benderli Ali Paşa`nın azlinden sonra, 30 Nisan 1821 - 10 Nisan 1822 tarihleri arasında bir yıl altı ay on gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.