Etiket: Beslenme (biyoloji)

Beslenme nedir

Beslenme, canlılığın gereklerini yerine getirmek için gerekli olan maddeleri, canlı dışı ortamdan edinme faaliyetine verilen isimdir. Canlılar beslenme şekillerine göre 2'ye ayrılırlar.

Kendibeslek canlılar

Canlılar beslenme şekillerine göre 2'ye ayrılırlar.

Heterotrof canlılar

Canlılar beslenme şekillerine göre 2'ye ayrılırlar.

Heterotrof canlı

Canlılar beslenme şekillerine göre 2'ye ayrılırlar.

Canlılarda beslenme

Canlılar beslenme şekillerine göre 2'ye ayrılırlar.

Autotrof

Canlılar beslenme şekillerine göre 2'ye ayrılırlar.

Ardıbeslek canlılar

Canlılar beslenme şekillerine göre 2'ye ayrılırlar.

Ardıbeslek

Canlılar beslenme şekillerine göre 2'ye ayrılırlar.

kendibeslek

Canlılar beslenme şekillerine göre 2'ye ayrılırlar.

Heterotrof

Dışbeslenen ya da heterotrof canlılar, kendi besinini kendi üretemeyen, yaşamak için ototroflardan ya da diğer heterotroflardan besin alması gereken canlılardır. Hayvan ve mantarların tümü ile birçok bakteri türü bu gruba girmektedir.

dengeli beslenme

Canlılar beslenme şekillerine göre 2'ye ayrılırlar.

beslenme

Alm. Ernährung, Fr. Nutrition, İng. Nutrition. Besinlerin, hayatı idame ettirebilmek maksadıyla hazım kanalı yoluyla vücuda alınmaları. Beslenmede, besinlerin kalitesi yanında onların alınış şekli ve zamanı da önemlidir. Pişirme bazı vitaminleri bozar vey...

ototrof

Ototrof canlılar, inorganik bileşikleri kullanarak organik bileşikler dediğimiz karmaşık ve uzun molekül zincirlerini üretebilen canlılardır. Diğer bir anlatımla bu canlılar, yaşamsal etkinliklerini sürdürebilmek için gereksinme duydukları tüm organik bil...

gıda

Gıda öncelikle Karbonhidratlar, Yağlar, Su ve/veya Protein lerin karışımından oluşan bir unsurdur. Bir hayvan veya insan tarafından beslenme veya istek ve arzuyla yenebilir veya içilebilir. Bahse konu olan gıdalar bitki, hayvansal kaynaklardan veya Mantar...