Etiket: Beylerbeyi

Otoyol 1

İstanbul 1. Çevre Yolu, Otoyol 1 (O-1), İstanbul'un içinden geçen otoyolun adıdır. Dörder şerit olmak üzere iki yönden toplam sekiz şeride sahiptir.

Hüseyin bin Hüseyin

Hüseyin bin Hüseyin, Hüseyin Paşa olarak da bilinir (1765, Denizli - 1838, İskenderiye), 1818-1830 arasında Cezayir dayısı.Osmanlı egemenliğindeki Cezayir`in son bağımsız yöneticisi.

Demirtaş Paşa

Demirtaş Paşa (ö. 1403), I. Murat`ın kumandanlarındandır. Hereke Kalesi`ni fetheden Kara Ali`nin oğludur.

Arnavut Abdurrahman Abdi Paşa

Son Budin Beylerbeyi Arnavut Abdurrahman Abdi Paşa (1616 - 2 Eylül 1686) aslen yeniçerilikten yetişmiş bir askerdir. 1669 yılında yeniçeri ağalığı görevine tayin edildi.

Mülkiye (sınıf)

Mülkiye, Osmanlı Devleti`nde, üst düzey sivil kamu görevlileri sınıfı. İlmiye, seyfiye (askeriye) ve kalemiye ile birlikte dört ana hizmet sınıfından biriydi.

Destari Mustafa Paşa

Destari Mustafa Paşa, Osmanlı Devleti`nde I. Ahmet`in padişahlığı döneminde vezirlik yapmış olan devlet adamı (ö:1614).

Beylerbeyi (anlam ayrımı)

Beylerbeyi, Osmanlı Devleti'nde yöneticilik konumu. Beylerbeyi, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir semt.

Beylerbeyi, Üsküdar

Beylerbeyi İstanbul`un Üsküdar ilçesinde İstanbul Boğazı`nın Anadolu yakasında Boğaziçi`nde bir semttir. Kuzguncuk ile Çengelköy arasındadır. Doğu Roma döneminde adı ``Stavros`` (İstavroz) idi. Geleneksel Boğaziçi köylerinden biridir. Ahalisinin büyük böl...

Beylerbeyi, Kandıra

Beylerbeyi, Kocaeli ilinin Kandıra ilçesine bağlı bir köydür.

İstanbul Köprüleri

İstanbul`da tarihte ilk köprü teşebbüsü Pers Kralı Darius`undur. Osmanlılar zamanında 2. Beyazıt`ın teşebbüsü sonuçsuz kaldıktan sonra 2.