Etiket: Bilgisayar mühendisliği

İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Eğitim-öğretim faaliyetine 1989-1990 öğretim yılında başlayan İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi`nin 14 bölümünden biridir. 1989-1990 öğretim yılında Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği...

İTÜ Bilgisayar Mühendisliği

1980 yılında elektrik elektronik fakültesinde kurulan Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünün bir ana bilim dalı olarak başlamıştır. 1997`de ise aynı fakültenin ayrı bir bölümü olarak yeniden yapılandırılmıştır. Bölüm başkanı Prof. Dr. Eşref Adalı`dı...

Yeraltı madenciliği

Madencilik, yer altındaki madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işletilmesiyle ilgili teknik ve yöntemlerin bütünüdür. Arz kabuğunda bulunan cevher, endüstriyel hammadde, kömür ve petrol gibi ekonomik değeri olan herhangi bir maddeyi yeryüzüne çıkarıp...

Teknoloji nedir

Teknoloji (Yunanca τέχνη (sanat) ve λογία (bilmek)), sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur. İnsanoğlunun gereklerine uygun yardımcı alet ve araçların yapılması ya da üretilmesi için gerekli bilgi ve yetenektir.

Teorik fizik

Kuramsal fizik veya Teorik fizik doğada gerçekleşen olaylar üzerine tahmin yürütmek, onları açıklamak ve akla yakınlaştırmak için fiziğe ait matematiksel modeller ve soyutlamalar kulanan fiziğin bir alt dalıdır. Kuramsal fizik, matematiğin fazlasıyla kull...

Sergay Mihailoviç Brin

Sergey Mihailovich Brin (d. 21 Ağustos 1973, Moskova) Rusya doğumlu ABD`li-Yahudi girişimci.

Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Selçuk Üniversitesi`ne bağlı olan bir mühendislik-mimarlık fakültesidir.

Sandviç konstrüksiyon

Sandviç konstrüksiyon, günümüzün uçak, gemi, otomobil vb vasıta sanayiisinde kullanımı için tasarlanıp kullanıma hazır bulunan, yapım tekniğidir. Sandviç konstrüksiyon isimi, bilimadamlarının bir farklı içerikli sandviç ekmeğinden esinlenerek verdikleri i...

Petrol ve doğalgaz mühendisliği

Petrol ve doğalgaz mühendisliği, yeraltıdaki kayaç yapılarının gözeneklerinde veya çatlak sistemleri içinde birikmiş olan petrol, doğalgaz, kömür gazı, buhar ve su gibi doğal kaynakların bulunması, üretimi, taşınması, depolanması ve pazarlanması konularıy...

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu ya da kısaca ODTÜ KKK (English: Middle East Technical University Northern Cyprus Campus, or METU NCC), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Güzelyurt bölgesinde kurulan ODTÜ kampüsüdur. Kampus, mühendislik,...

Orman Mühendisliği

Orman alanlarının saptanması, ağaçlandırılması, korunması, işletilmesi ve geliştirilmesi gibi konularda hizmet yürüten kişidir. Orman fakültelerinden 4 yıllık bir eğitim sonucu lisans alan kişiler "Orman Mühendisi" olarak tanımlanır.

Optik mühendisliği

Optik Mühendisliği Fizik Mühendisliği `nin alan, sektör ve/veya alt dallarından biridir.Diğer kimi alanlarda da kısmen ve çok sınırlı optik ya da optik bağıntılı eğitimler veriliyor olsa da, bunlardan hareketle bir optik mühendisliğinin çıkması olanaklı d...