Etiket: Bilinç

İnsan belleği

Bellek, TDK`daki anlamına göre yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücüdür.

Subliminal mesaj

Subliminal mesaj veya bilinçaltı mesaj, başka bir objenin içine gömülü olan bir işaret ya da mesajdır ve normal insan algısı limitlerinin altında kalmak, o anda fark edilmemek üzere tasarlanmıştır. Subliminal mesajlar insanın bilinçli dikkati tarafından f...

Efendi-köle diyalektiği

Efendi-köle diyalektiği (Almanca Herrschaft und Knechtschaft) Hegel'in felsefesinde anahtar öğelerden biridir. Bu, Hegel'in, özbilinçliliğin nesnel bilince zıt olarak nasıl oluştuğunu açıklamak için yazdığı bir hikâye ya da mittir.

Dennett

Daniel Clement Dennett günümüz batı felsefesinin önemli felsefecilerinden biridir. 1942 Boston Massachusetts doğumludur.

Beyin ölümü

Beyin ölümü, tüm beyin fonksiyonlarının geridönümşüsüz kaybıdır.

Ralph Ellison

Ralph Ellison (1 Mart 1913 - 16 Nisan 1994) Afrikalı-Amerikalı yazar.

Personal identity

Kişisel kimlik, herhangi bir bireyin hangi koşullar ve durumlar dahilinde bir ‘kişi’ sayılabileceğini, 'kişi kimliğine' sahip olabileceğini konu alan felsefî meseledir. Kökeni çok eskiye dayanan bu ontolojik mesele, biyoloji ve psikoloji gibi çeşitli bili...

Kas Doku

Kas, vücutta bulunan, gelişmekte olan asıl hücreciklerin mezodermal tabakalarından oluşan, büzülebilen bir dokudur. Vücuttaki görevi güç oluşumu ve (dış veya iç arası) hareket sağlamaktır.

Glükagon

Glükagon, pankreastaki Langerhans odacıklarının salgıladığı hormona verilen isimdir.

Douglas Hofstadter

Douglas Richard Hofstadter, (gen. ``Douglas R. Hofstadter``, doğumu 15 Şubat 1945) Amerikalı bir bilimadamıdır.

Deliryum

Deliryum, bilinç bulanıklığı ile giden bir beyin hastalığıdır. Özellikle hastanede yatan hastalarda görülür.

Deliriyum

Deliryum, bilinç bulanıklığı ile giden bir beyin hastalığıdır. Özellikle hastanede yatan hastalarda görülür.

Roger Wolcott Sperry

Roger Wolcott Sperry (20 Ağustos, 1913 - 17 Nisan, 1994), bölünmüş beyin (ing. split-brain) çalışmalarıyla ünlü bir nöropsikologtur. Bu çalışmalar sayesinde David Hunter Hubel ve Torsten Nils Wiesel ile birlikte 1981 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanmıştır.

KAS DOKUSU

Vücudun aktif hareketlerini meydana getiren doku. Kaslar sinir sisteminden aldıkları her hangi bir uyartı ile...