Etiket: Birey

İntahar

İntihar, ölüm sonucunu doğuracağını bilerek bir canlının kendisinin yaptığı eylem.

Komplo teorileri

Komplo teorisi, kamuoyu tarafından belli bir şekilde algılanmış herhangi bir olay hakkında geliştirilmiş, kamuoyundan saklandığı iddia edilen bilgilerle, gizli bilgilere veya olayın arkasındaki görünmeyen güçlerle ilişkilendirilen alternatif açıklamalara...

Totaliterizm

Totalitarizm; tüm yetkilerin merkezîleştirildiği, devlete mutlak itaat beklenen, diktatörlükvari yönetim. Sözcük sıfat hâlinde totaliter olarak kullanılır.

Komplo teorisi

Komplo teorisi, kamuoyu tarafından belli bir şekilde algılanmış herhangi bir olay hakkında geliştirilmiş, kamuoyundan saklandığı iddia edilen bilgilerle, gizli bilgilere veya olayın arkasındaki görünmeyen güçlerle ilişkilendirilen alternatif açıklamalara...

Genelleşmiş Öteki

G. H. Mead`in kuramındaki, bireyin toplumsallaşma süreci sırasında verili bir grubun ya da toplumun genel değerlerini içselleştirdiğini öngören bir kavram.

Erkek (Biyoloji)

Erkek (♂) heterogam türlerde, canlının birey olarak veya gametlerinin cinsidir. Erkek gametler (sperm), dişi gametleri (yumurta) dölleyerek üremeyi ve türlerinin devamını sağlarlar.Türler arasında genetik olarak ortak bir cinsiyet belirleme sistemi yokt...

Anti-sosyal

Antisosyal kişilik bozukluğu veya diğer adıyla sosyopati, psikopati ile alâkalı bir psikolojik bozukluktur (düzensizliktir). Bir sosyopatı bir psikopattan ayıran özellik, patolojidir, yani semptom farklılığıdır.

Anthony Giddens

Anthony Giddens, (Baron Giddens,d. 18 Ocak 1938), ingiliz toplumbilimci

Hermafroditizm

Hermafroditizm, bir kişinin hem erkek, hem de kadın cinsiyet organları taşıdığı,ender rastlanan bir iki-cinsiyetlik durumudur. Her ne kadar çeşitli derecede mozaikizm mevcutsa da, kromozom yapısı genellikle XX'dir. Psikoseksüel yapı esnektir ve cinsiyet r...

intihar etmek

İntihar, ölüm sonucunu doğuracağını bilerek bir canlının kendisinin yaptığı eylem.

totalitarizm

Nazizm, faşizm ve Sovyet komünizminde örneklenen, tek bir partinin egemenliği altında, her tür siyasi, ekonomik ve toplumsal faaliyetin devlet tarafından düzenlendiği ve muhalefetin baskı altında tutulduğu ve ezildiği, özgürlüğe yer bırakmayan siyasi yöne...

asosyal

Sosyal olmayan insan davranışları sergileyen bireye verilen ad.

siyasetçi

Siyaset veya politika, devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış. Siyaset kelimesi Arapça Seyis (At Bakıcısı) kelimesinden türemiştir.