Etiket: Bit

Renk uzayı

Çeviri

MESI Protokolü

Aynı zamanda Illinois protokolü olarak da bilinen MESI protokolü yaygın olarak kullanılan bir önbellek tutarlılığı protokolüdür.

Kayan Nokta

Kayan noktalı sayılar gerçel sayıların bilgisayar ortamındaki gösterim şekillerinden biridir. Gerçek dünyada sayılar sonsuza kadar giderken, bilgisayar ortamında bilgisayar donanımının getirdiği sınırlamalardan dolayı bütün sayıların gösterilmesi mümkün d...

Dallanma Öngörüsü

Dallanma Öngörüsü, bilgisayar mimarisinde çalıştırılacak programın buyruk kümesi içindeki dallanma buyruklarına gelindiğinde koşula göre atlanacağını ya da atlanmayacağını önceden varsayarak veya geçmişine bakıp tahmin ederek öngörüde bulunma işidir. Bugü...

Dallanma tahmini

Dallanma Öngörüsü, bilgisayar mimarisinde çalıştırılacak programın buyruk kümesi içindeki dallanma buyruklarına gelindiğinde koşula göre atlanacağını ya da atlanmayacağını önceden varsayarak veya geçmişine bakıp tahmin ederek öngörüde bulunma işidir. Bugü...

Brontobyte

eksik

Yottabayt

Bir yottabayt, şu anda kullanılan bilgisayar depolama birimleri içerisindeki en büyük bilgisayar depolama birimidir. Şubat 2012 itibarı ile herhangi bir bilgisayar bu depolama birimi kadar bilgi depolayamamıştır.

Riketsia

Riketsiya (bilimsel adı Rickettsia), bakteri ve virüsler arasında bir geçiş formu olan canlı cinsidir. Çok küçük boyutları, zorunlu intraselüler (hücre içi) üreme davranışları ve zorunlu parazit yaşamları yüzünden önceleri virüs oldukları düşünülen, mode...

Uyarlanabilir Çoklu-Oran

Adaptive Multi-Rate (AMR) (Türkçesi Uyarlanabilir Çoklu-Oran) bir kayıplı konuşma kodlaması için Ses veri sıkıştırması sınıfıdır. AMR 3GPP tarafından standard konuşma çözücü olarak benimsenmiştir.

SAYICILAR

Çok çeşitli toplayıcılar vardır.İşlevi sistemimizde ne kadar işlem yapıldığını görmek için kullanabilirsiniz,sistemin ne kadar işleyeceğini belirliyebilmesidir.Kontrol devrelerinde değerleri yer alır.Her aldıklar tetiklemeye karşın tuttukları sayıyı bir a...

Makina dili

Makine dili mikroişlemci ya da mikrodenetleyici gibi komut işleme yeteneğine sahip entegrelerin işleyebilecekleri komutlardan ve buna uygun söz diziminden oluşan dile verilen addır. Makine dili, işlemcinin verilen komutlar doğrultusunda çalıştırılmasını s...

Kolmogorov karmaşıklığı

Kolmogorov karmaşıklığı (tanımsal karmaşıklık, Kolmogorov-Chaitin karmaşıklığı, stokastik karmaşıklık, algoritmik entropi veya program boyu karmaşıklığı olarak da bilinir), bilgisayar biliminde, bir metin parçası gibi bir nesneyi tanımlamak için kullanılm...