Etiket: Biyodizel

Biyoyakıt

:``Araçlarda kullanılanılan özel yakıtlar için, etanol yakıtı, bütanol yakıtı, biyogaz, biyodizel ve bitkisel yağ yakıtı maddelerine bakınız.``

Biyoetanol

Etanol yakıtı, otomobiller ve diğer motorlu araçlarda, tek başına bir yakıt olarak ya da benzine karıştırılan bir katkı maddesidir. Etanol, hava kirliliğini azaltmak ya da petrol ürünlerinin tüketimini azaltmak amacıyla, benzinle değişik oranlarda karıştı...

Hidrojen ekonomisi

Hidrojen ekonomisi, taşıtların ve elektrik dağıtım şebekesinin dengelenmesi için ihtiyaç duyulan enerjinin, hidrojen (H<sub>2</sub>) olarak depolandığı, varsayılan bir gelecek ekonomisidir.