Etiket: Blastula

Embriyoner

Zigotun, arka arkaya mitoz bölünme geçirip hücre sayısının artmasına embriyo denir. Embriyo, (< İngilizce: Embryo < Eski Yunanca: ἔμβρυον (oku.

Trichoplax adhaerens

Placozoa, bilinen en basit ve ilkel çok hücreli şubesidir. Daha önceleri varsayılan radyal simetrili, basık, planoyit ataya benzerlik gösteren canlının simetrisinin birincil mi yoksa ikincil mi olduğu bilinmemektedir.

Segmentasyon boşluğu

Blastosöl, embriyonik gelişimin blastula devresinde, dış tabakadaki hücrelerin içeriye doğru bir girinti yapması sonucu oluşan, ilkin vücut boşluğu. Bu safhada, tüm hücreler aynı büyüklüktedir ve blastula hücreleri bölünmelerini yavaşlatırlar.

GastrulaXYZ

Blastula evresinden sonra, çokhücrelilerin hemen hepsinde görülen evredir. Bu evrede, ektoderm ve endoderm oluşur.

GastrulaXXX

Blastula evresinden sonra, çokhücrelilerin hemen hepsinde görülen evredir. Bu evrede, ektoderm ve endoderm oluşur.

En ilkel çokhücreliler

Placozoa, bilinen en basit ve ilkel çok hücreli şubesidir. Daha önceleri varsayılan radyal simetrili, basık, planoyit ataya benzerlik gösteren canlının simetrisinin birincil mi yoksa ikincil mi olduğu bilinmemektedir.

En ilkel çokhücreli

Placozoa, bilinen en basit ve ilkel çok hücreli şubesidir. Daha önceleri varsayılan radyal simetrili, basık, planoyit ataya benzerlik gösteren canlının simetrisinin birincil mi yoksa ikincil mi olduğu bilinmemektedir.

Blastosel

Blastosöl, embriyonik gelişimin blastula devresinde, dış tabakadaki hücrelerin içeriye doğru bir girinti yapması sonucu oluşan, ilkin vücut boşluğu. Bu safhada, tüm hücreler aynı büyüklüktedir ve blastula hücreleri bölünmelerini yavaşlatırlar.

Blastosöl

Blastosöl, embriyonik gelişimin blastula devresinde, dış tabakadaki hücrelerin içeriye doğru bir girinti yapması sonucu oluşan, ilkin vücut boşluğu.

Gastrulasyon

Blastula evresinden sonra, çokhücrelilerin hemen hepsinde görülen evredir. Bu evrede, ektoderm ve endoderm oluşur. Ektoderm, vücudu örten yapıları oluştururken, endoderm; barsağı ve onunla ilgili yapıları meydana getirir. Blastulanın üzerindeki blastoderm...

embriyon

Embriyon Alm. (Embryo (m), Fr. Embryon (m), İng. Embryo. Embriyon, erkekten gelen sperm (meni) ve dişiden gelen ovumun (yumurta) birleşmesiyle, yani döllenme ile oluşan organize yapı. Döllenme, rahimden yumurtalığa uzanan fallop tüplerinde meydana gelir....

Placozoa

Placozoa, bilinen en basit ve ilkel çok hücreli şubesidir.

Embriyo

Embriyo, (Yunanca: &#941;&#956;&#946;&#961;&#965;&#959;'[tohum]) çok hücreli diploid ökaryotlarda gelişimin ilk basamaklarından biri. Yumurta ve sperm hücrelerinin birleşmesiyle oluşan zigot, çift sarmallı DNA moleküllerini içerir. Bitkiler, hayvanlar, ve...

Gastrula

Blastula evresinden sonra, çokhücrelilerin hemen hepsinde görülen evredir. Bu evrede, ektoderm ve endoderm oluşur.