Etiket: Boğdan

Rumenler

Rumenler ya da Romenler hatta Romanyalılar, nüfusunun çoğunluğu Doğu Avrupa`da ve Balkanlar`da yaşayan bir etnik gruptur. Rumenler Romanya nüfusunun çoğunluğunu oluştururlar. Rumenlerin komşu bir ülke olan Moldova`da yaşayan bir etnik grup olan Moldovalıl...

Poltava Savaşı

Bilgi Kutusu Savaş

Yaş ili

Yaş, (Rumence: Iași) Romanya'nın kuzeydoğusunda il.

Mavrokordatos

Mavrokordatos ailesi ya da Mavrokordat, Mavrocordato, Mavrocordat veya Mavrogordato; Yunanca: Μαυροκορδάτος) Osmanlı, Eflak, Boğdan ve Yunanistan tarihinde önemli roller oynamış bir Fenerli Rum ailesidir.

Kilye

Kiliya (Ukraynaca: Кілія, , Türkçe: Kili, Rumence: Chilia , Rusça: Килия), Ukrayna' nın güneybatısında, Odessa Oblastı' nda bulunan Kiliya Rayon (yönetim)unun merkez şehridir.

Boğdan Prensliği

Bu madde Boğdan Prensliği adlı Moldov ülkesi hakkındadır. Boğdan adlı bölge için Boğdan, Moldova adlı ülke için Moldova maddelerine bakabilirsiniz.

Boğdan Beyliği

Osmanlı Devleti’ne bağlı prenslik. Eski adı Moldovya olup, Osmanlı hâkimiyetine geçince Boğdan denilmiştir. Osmanlı târihi kaynaklarında bu bölge umumiyetle Kara-Boğdan şeklinde geçmektedir. Bu ifâdedeki kara kelimesi, boyun eğmiş, teslim olmuş mânâsına g...

Yaş, Romanya

Yaş kenti Romanya'nın kuzeydoğu bölgesinde yer alan tarihteki Boğdan (Moldavya) devletinin başkenti olmuş bir kenttir.

Transilvanya

Bu madde Erdel Prensliği adlı tarihi ülke hakkındadır. Erdel adlı tarihsel bölge için Erdel maddesine bakabilirsiniz.

Nikola Mavrokordato

Nikolas Mavrokordatos (3 Mayıs 1670 - 3 Eylül 1730) İstanbul'daki Fenerli Rum Mavrokordato ailesinin üyesi, Osmanlı Devletinin baş tercümanı, Osmanlılar tarafından tayin edilmiş Eflak ve Boğdan voyvodasıydı. Nikolas Mavrokordatos (3 Mayıs 1670 tarihinde İ...

Mavrokordato ailesi

Mavrokordatos ailesi ya da Mavrokordat, Mavrocordato, Mavrocordat veya Mavrogordato; Yunanca: Μαυροκορδάτος) Osmanlı, Eflak, Boğdan ve Yunanistan tarihinde önemli roller oynamış bir Fenerli Rum ailesidir.

Etniki Eterya

Filiki Eterya (Yunanca:Φιλική Εταιρεία), Osmanlı Devletinden bağımsızlık kazanmak amacıyla bir grup Yunanlının 1814 yılında kurmuş olduğu bir dernektir. Filiki Eterya 1814 yılında Emmanouil Ksantos, Nikolaos Skoufas ve Athanasios Tsakalof adlı üç Yunan ta...

Basarabya

Besarabya (Bessarabia) bugünkü Moldova'nın tarihteki adıdır. Prut ve Dinyester nehirlerinin arasında yer alır.