Etiket: Boşnakça

Dinar Alpleri

Dinar Alpleri. Balkanlar'da sıradağlar. (Hırvatça ve Boşnakça: Dinarsko gorje or Dinaridi, Sırbistan: Динарско горје or Динариди;...

Değiştirilebilir Mark

Bosna-Hersek Federasyonu'nun Kantonları

Kantonlar Bosna-Hersek Federasyonu`nu oluşturan ikinci kademe yerel yönetim birimleridir. Boşnakçada ``kantoni`` (``Kanton`` tekil olarak), Hırvatçada ``županije`` (``županija`` tekil olarak), ve Sırpçada ``кантони`` (``кантон`` tekil olara...

Slav dilleri

Slav dilleri, Slavların konuştuğu dillerin oluşturduğu aile. Hint-Avrupa dil ailesinden sayılır. Ancak, Slav dilleriyle diğer Hint-Avrupa

Mircan Kaya

Mircan Kaya, sanatçı, inşaat mühendisi,deprem yüksek mühendisi. Seslendirdiği ilk albümü, alanında ilk olan Bizim Ninnilerden sonra Kül adlı albümü piyasaya çıktı.

Bosna Piramitleri

Bosna Piramitleri, veya bulunduğu şehrin adıyla Visoko Piramitleri (iki piramitin mevcut olduğu savından hareketle, biri Bosna Güneş Piramidi -`Bosanska Piramida Sunca`-, diğeri de Bosna Ay Piramidi -`Bosanska Piramida Mjeseca`- şeklinde de adlandırılmakt...

Dil aileleri

Dünyadaki dil ailelerinin dağılımı şu coğrafi bölgelere bağlı olarak ele alınabilir, Avrupa, Güney Asya, Kuzey Asya, Asya, Güneydoğu Asya, Güneybatı Asy&l Afrika, Kuzey Amerika ve Güney Amerika.

Klagenfurt

Klagenfurt (Slovence: Celovec) Karintiya eyâletinin başkentidir.

Š

(Š: Büyük harf, š: Küçük harf) Latin Alfabesi'ndeki S harfinin caron (ters şapka) ile birleşmesiyle oluşan bir harftir. Genellikle Türkçe'deki Ş gibi okunur.

lejla

"Lejla" (Türkçe: Leyla), 2006 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Bosna-Hersek'in temsilcisi Hari Mata Hari grubu tarafından seslendirilen Boşnakça şarkıdır.

goodbye

EŞY şarkısı 2

bosanski

Boşnakça (Boşnakça: Bosanski jezik, Bosanski), çoğunluğu Bosna-Hersek'te yaşayan Boşnakların konuştuğu dil. Bosna-Hersek'in nüfusunun yarıdan fazlasını Boşnaklar oluşturur ve Boşnakça bu ülkenin resmî dillerinden biridir.

Hırvatça

Hırvatça, Slav dillerinin batı grubundan, Hırvatların konuştuğu dil. Sırpça ile birlikte Sırp-Hırvat dili olarak da bilinir. Boşnakça da, küçük ayrımların dışında Hırvatça ve Sırpça ile aynı dildir.

Hrvatski

Hırvatça, (hrvatski) Slav dillerinin güney grubundan, Hırvatların konuştuğu dildir. Sırpça ile birlikte "Sırp-Hırvat dili" olarak da bilinirdi.

Drina

Drina (Sırpça: Дрина, Boşnakça: Drina) Balkanlar'da uzanan, Sava Irmağı'nın 346 km boyundaki en büyük kolunun adıdır.