Etiket: Bostancıbaşı Deli Abdullah Paşa

Laz Aziz Ahmet Paşa

Laz Aziz Ahmet Paşa, (ö. Mart 1819, Erzurum) II.

Laz Aziz Ahmed Paşa

Laz Aziz Ahmet Paşa II. Mahmut saltanatında 10 Nisan 1811 - 5 Eylül 1812 tarihleri arasında bir yıl dört ay yirmibeş gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Keçiboynuzu İbrahim Hilmi Paşa

Keçiboynuzu İbrahim Hilmi Paşa III. Selim saltanatında 14 Kasım 1806 - 18 Haziran 1807 tarihleri arasında yedi ay dört gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Kethüda Çerkes Meyyit Hasan Paşa

Kethüda Çerkes Meyyit Hasan Paşa veya Cenaze Hasan Paşa ("meyyit" ``ölü, cenaze`` demektir, ağır hasta vaziyette yataktayken sadrazamlığa tayin edilmiş olduğu için bu isimle anılagelmiştir.) III. Selim saltanatında 7 Haziran 1789 - 3 Aralık 1789...

Kethüda Meyyit Hasan Paşa

Kethüda Çerkes Meyyit Hasan Paşa veya Cenaze Hasan Paşa (d. ? - 1810, Yenişehir (günümüzde Larissa)) III.

Karavezir Seyyit Mehmet Paşa

Silahdar Karavezir Seyyid Mehmed Paşa (d. 1735 - ö.

Kalafat Mehmet Paşa

Kalafat Mehmet Paşa (o. 1792 Gelibolu) I.

Kalafat Mehmed Paşa

Kalafat Mehmet Paşa I. Abdülhamit saltanatında, 1 Eylül 1778 - 21 Ağustos 1779 tarihleri arasında onbir ay yirmi gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Hurşit Ahmet Paşa

Hurşit Ahmet Paşa (ö. 30 Kasım 1822, Yenişehr-i Fener), II.

Halil Hamit Paşa

Halil Hamit Paşa (d. 1736 Isparta - ö.

Hacı Yeğen Mehmet Paşa

Yeğen Seyyid Mehmed Paşa (d. 1726, Alaiye - ö.

Hacı Salih Paşa

Hacı Salih Paşa II. Mahmut saltanatında, Benderli Ali Paşa`nın azlinden sonra, 30 Nisan 1821 - 10 Nisan 1822 tarihleri arasında bir yıl altı ay on gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Darendeli Cebecizade Mehmet Paşa

Darendeli Cebecizade Mehmet Paşa (d. 1714, Darende - ö.

Darendeli Cebecizade Mehmed Paşa

Darendeli Cebecizade Mehmet Paşa I. Abdülhamit saltanatında, 5 Ocak 1777 - 1 Eylül 1778 tarihleri arasında bir yıl beş gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Damat Melek Mehmet Paşa

Damat Melek Mehmet Paşa, (d. 1719 - ö.