Etiket: Bozoklu (Bıyıklı) Mustafa Paşa

Fazıl Mustafa Paşa

Damad Ali Paşa

Silahdar Damat Ali Paşa veya Şehit Ali Paşa (d. 1667–ö.

Şehit Ali Paşa

İvaz Mehmet Paşa

Hacı İvaz Mehmed Paşa (ö. 1743, İnebahtı) I.

Yeğen Mehmet Paşa

Yeğen Mehmet Paşa (d. ?, Antalya - ö.

Yeğen Mehmed Paşa

Yeğen Mehmet Paşa I. Mahmut saltanatında, 19 Aralık 1737 - 22 Mart 1739 tarihleri arasında bir yıl üç ay dört gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Tiryaki Hacı Mehmet Paşa

Tiryaki Hacı Mehmet Paşa (d. 1680?

Tiryaki Hacı Mehmed Paşa

Tiryaki Hacı Mehmet Paşa I. Mahmut saltanatında, 9 Ağustos 1746 - 24 Ağustos 1747 tarihleri arasında bir yıl onaltı gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Tevkii Nişancı Mehmed Paşa

Hacı Ali Paşa III. Ahmet saltanatında, 26 Ağustos 1717 - 9 Mayıs 1718 tarihleri arasında sekiz ay ondört gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Tevkii Hamza Hamit Paşa

Tevkii Hamza Hamit Paşa, III.

Tevkii Hamza Hamid Paşa

Hamza Hamit Paşa III. Mustafa saltanatında 8 Nisan 1763 - 1 Kasım 1763 tarihleri arasında altı ay yirmiüç gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Tekirdağlı Bekri Mustafa Paşa

Bekri Mustafa Paşa II. Süleyman saltanatında, 2 Mayıs 1688 - 25 Ekim 1689 tarihleri arasında bir yıl beş ay yirmidört gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Sührablı Kavanoz Nişancı Ahmed Paşa

Nişancı Ahmet Paşa III. Ahmet saltanatında, 22 Ağustos 1703 - 17 Kasım 1703 tarihleri arasında iki ay yirmialtı gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Çok şişman ve kısa boylu olduğu için "Kavanoz" lakabı ile anılagelmiştir.

Silahtar Süleyman Paşa

Silahtar Süleyman Paşa (ö. Ekim 1715, Rodos) III.