Etiket: Brighella

Commedia dell'Arte

İtalya`daki Rönesans tiyatro etkinlikleri saray ve akademi çevrelerinde halktan uzak yapılırken ve hepsi amatörken profesyonel tiyatro toplulukları Commedia dell`Arte adı altında halk tiyatrosunu oluşturuyordu. (Bir tiyatro tarihi yazarının tanımı şöyledi...