Etiket: Buğday

Tiber Nehri

Tiber nehri, İtalya'da bir nehir. İtalya'nın üçüncü büyük nehridir ve Toskana'daki Apenin Dağları'ndan doğar, 406 km'lik (252 mil) bir akıştan sonra Tiren Denizi'ne dökülür. Su toplama havzası 17.375 km²'dir. Nehir, meşhur ana su yolu olarak sonunda, doğu...

Taybı Ovası

Taybı- Karahacı Ovası, Çorum ilinin İskilip ilçesinde Kızılırmak havzasında bulunan topraklarının verimiyle bilinen bir ovadır. Rakımı 550-560 metre arasındadır.

Pirinç (çeltik)

Pirinç veya çeltik, buğdaygiller (Poaceae) familyasından mısır ve buğdaydan sonra en fazla ekimi yapılan otsu bir bitki türü.

King kanunu

Talep elastikiyeti zayıf tarımsal malların arzındaki değişmelerin, bu malların fiyatlarının ters yönde etkilenmesi. Tarımsal malların üretimi, üreticilerin iradelerine tam olarak bağlı değildir. Hava şartları tarım üretiminde en büyük rolü oynar. G. King...

Keşkeği

Keşkek Tire'nin yerel yemeklerdindendir.

Kafacakaplancık, Yatağan

Kafacakaplancık, Yatağan, Muğla ilçesine 10 km uzaklıkta olan, tarıma dayalı bir ekonomisi olan bir köydür. Kaplancık mahallesi ve elmacık köyü arası köyü arası gür ormanlarla kaplıdır.

Kafacakaplancık

Kafacakaplancık, Muğla ilinin Yatağan ilçesine bağlı köy. Yatağan'a 10 km uzaklıkta olan, tarıma dayalı bir ekonomisi olan bir köydür.

Gümüş, Düziçi

Gümüş Köyü, Osmaniye İli`nin Düziçi ilçesinde bir köydür.

Farsak, Düziçi

Farsak Köyü, Osmaniye ili'nin Düziçi ilçesinde bir köydür. İlk yerleşik hayata yaklaşık 60 yıl önce şimdi bulundukları yerde geçmeye başlayan Farsaklılar, Oğuz aşiretlerinin Avşar Boyuna bağlı Varsak (Tarsus Türkmenleri) soyundandırlar.

Fagopyrum esculentum

Karabuğday (Fagopyrum esculentum), kuzukulağıgiller (Polygonaceae) familyasından Fagopyrum cinsine mensup bir bitki türü. Eskiden Polygonum cinsi altında sınıflandırıldığı da olmuştur.

Fagopyrum

Karabuğday (Fagopyrum esculentum), kuzukulağıgiller (Polygonaceae) familyasından Fagopyrum cinsine mensup bir bitki türü. Eskiden Polygonum cinsi altında sınıflandırıldığı da olmuştur.

Buğday, Mardin

Buğday, Mardin ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür.

Bostanlar, Düziçi

Bostanlar Köyü, Osmaniye İli`nin Düziçi ilçesinde bir köydür.