Etiket: Budizm

İslam dininde resim

İslam dini, müminlere helal ve haram işleri bildirmiştir. Resim ve heykel meselesinde İslam dini hükümleri şöyledir:

İmparator Jimmu

Viraga

Viraga, Budizm`deki paramita`lar adı verilen yedi veya on erdemden birinin adıdır.

Uygur Metinleri

Uygurlar döneminden kalma eserler,Türkistan`ın Kara Hoço kenti yakınlarında Turfan`da yapılan kazılarda ortaya çıkmıştır.Bu metinlerde Maniheizm,Budizm,Hristiyanlık ile ilgili çeşitli öyküler,dua metinleri ve çeşitli inançlarla ilgili parçalar vardır.Bu d...

Usui Reiki

Usui Reiki'ye katı bir tarih yaklaşımının yanısıra, bu enerji sisteminin tarihi ve kültürel bağlantıları ile ilgili birçok spekülasyon da yapılmaktadır.

Tuharistan Yabgu Devleti

Tuharistan Yabgu Devleti. Altıncı yüzyılın sonlarında kurulmuş bir Türk devleti. Coğrafi sınırları; bugünkü Afganistan Türkistanı topraklarını içine alır.

Transmigrasyon

Reenkarnasyon veya ruh göçü, ruhun sürekli olarak tekrar bedenlendiğine inanan spiritüalistlerin bu olaya verdiği addır. Reenkarnasyon kavramı Asya dinlerindeki tenasüh kavramından biraz farklı olmakla birlikte, benzerlik arz eder.

Tibet Ölüler Kitabı

Siddhartha Gautama

Siddhartha (roman)

Hermann Hesse`nin, Buddha`nın yani Siddhartha Gautama hayatını nobelize hâle getirme suretiyle, Budizm felsefesiyle içiçe geçmiş, yazarın en meşhur eserlerindendir. İnsani ilişkilerin doğu harslarında nasıl vücut bulduğunu ve ne hâle gelebildiği noktasınd...

Oryentalizm

Oryantalizm ya da diğer adlarıyla Şarkiyatçılık, Şarkiyat; Yakın ve Uzak Doğu toplum ve kültürleri, dilleri ve halklarının incelendiği batı kökenli ve batı merkezli araştırma alanlarının tümüne verilen ortak ad. Terim, kimi çevrelerce olumsuz bir yan anla...

Manastır (anlam ayrım)

* Manastır, Osmanlı Devleti`nde Rumeli Vilayet merkezi olan, günümüzde Makedonya Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan bir şehir

Kutsal metin listesi

Kutsal metin, herhangi bir din veya mezhepte kutsal kabul edilen ve genellikle merkezî bir öneme haiz olan yazı. Kutsal metinlerin tanrı veya tanrılar tarafından doğrudan gönderildiğine, nebilere vahyedildiğe veya yazarlarına ilham verildiğine inanılır.

Kutsal metin

Kutsal metin, herhangi bir din veya mezhepte kutsal kabul edilen ve genellikle merkezî bir öneme haiz olan yazı. Kutsal metinlerin tanrı veya tanrılar tarafından doğrudan gönderildiğine, nebilere vahyedildiğe veya yazarlarına ilham verildiğine inanılır.

Kutsal kitaplar listesi

Kutsal metin, herhangi bir din veya mezhepte kutsal kabul edilen ve genellikle merkezî bir öneme haiz olan yazı. Kutsal metinlerin tanrı veya tanrılar tarafından doğrudan gönderildiğine, nebilere vahyedildiğe veya yazarlarına ilham verildiğine inanılır.