Etiket: C programlama dili

C?brayıl

C?lin Popescu-T?riceanu

Sınama programları

Denektaşı( sınama programı); Bilgisayar mimarisinde bir bileşenin başarımını, o bileşen üzerinde çeşitli sınamalar yaparak ölçmek için çalıştırılan bir veya bir grup bilgisayar programıdır. Denektaşları ile bilgisayarın bir donanımının karakteristik bir ö...

Math.h

C_Standard_library to edit this template go to template:C_Standard_library -->

Denektaşları

Denektaşı(sınama programı); Bilgisayar mimarisinde bir bileşenin başarımını, o bileşen üzerinde çeşitli sınamalar yaparak ölçmek için çalıştırılan bir veya bir grup bilgisayar programıdır. Denektaşları ile bilgisayarın bir donanımının karakteristik bir öz...

AHDL

AHDL, Altera ortaklığı tarafından kendi ürettiği CPLD ve FPGA türündeki aygıtlarla birlikte kullanılmak üzere geliştirilen ve pazarlanan bir donanım tanımlama dilidir. Bu donanım tanımlama dilinin C programlama diline benzer yapısı ve VHDL diline benzer i...

Yinelgen

Yinelge (özyineleme), en genel anlamıyla bir yapının (kendi kendine) yinelenmesidir. Özellikle matematik ve bilgisayar biliminde kullanılır.

Yinelge

Yinelge (özyineleme), en genel anlamıyla bir yapının (kendi kendine) yinelenmesidir. Özellikle matematik ve bilgisayar biliminde kullanılır.

Uygulama (bilgisayar)

Bilgisayar uygulaması, bilgisayarların çeşitli işlerde kullanılmasını sağlayan, belirli bir bilgisayar mimarisi (i386, PowerPC, Motorola 680x0 vs.) için uygulama geliştirme dilleri (C/C++, Perl, Python, Java vs.) aracılığı ile hazırlanan yazılımdır. Uygul...

Sözderastsal sayı üreteci

Sözderastsal (rastgele) sayı üreteci (pseudorandom number generator, PRNG), öğeleri arasında kolay kolay ilişki kurulamayacak bir sayı dizisi üreten algoritma türlerine verilen genel isimdir. Sözderastsal sayı üreteçlerinin çıktıları gerçek anlamda rastsa...

Sözderastlantısal sayı üreteci

Sözderastsal sayı üreteci (pseudorandom number generator, PRNG), öğeleri arasında kolay kolay ilişki kurulamayacak bir sayı dizisi üreten algoritma türlerine verilen genel isimdir.

Python programlama dili

Python, nesne yönelimli, yorumlanabilen, birimsel (modüler) ve etkileşimli bir programlama dilidir. Girintilere dayalı basit sözdizimi, dilin öğrenilmesini ve akılda kalmasını kolaylaştırır.

Pocket PC

Cep bilgisayarı - PDA (Personal Digital Assistant - Kişisel Sayısal Yardımcı), taşınabilir küçük cep bilgisayarları. Küçük boyutlu bu bilgisayarlarda isim ve adreslerin saklanabildiği bir veritabanı, not defteri ve iletişim kurmayı sağlayan bölümler yer a...

Pascal programlama dili

Pascal (Paskal okunur) bilgisayar programlama dili pek çok öğrenciye bilgisayar programlamayı öğreten ve çeşitli versiyonları bugün hala yaygın olarak kullanılmaya devam eden en önemli programlama dillerinden biridir. İlk Macintosh işletim sisteminin çoğu...