Etiket: Cengiz Han

Pax Mongolica

Pax Mongolica ya da "Moğol Barış`ı" deyimi, batılı bilim insanları tarafından Moğol İmparatorluğu`nun fetihleri sonucu, 13. ve 14. yüzyıllarda fethedilen geniş Avrasya toprakları üzerinde yaşayanların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamlarını etk...

Ordu balık

Ordu-Balık ya da Karabalgasun (Çince: 回鶻單于城 pinyin: huígǔ dānyú chéng; anlamı: Uygur Tanhu kalesi), Uygur Kağanlığı'nın aynı isimdeki başkentinde yer alan kale. Uygur Kağanlığı'na başkentlik yapmış o zamanlar Mubalik ismi verilen bir şehirdir.

Möngke

Möngke, Mengü olarak da bilinir. (1208-1259), 1251-59 arasında Moğol hükümdarı.

Karakurum

``47-48 kuzey enlemi ile 101-102 doğu boylamı arasında birbirine 60 km uzaklıkta iki kent.Günümüzde Moğolistan sınırları içerisindedir.``

Güyük

Güyük Han, Göyük ya da Küyük olarak da bilinir (1206 - 1248). Cengiz Han`ın torunu, Moğolların büyük kağanı Ögeday`in büyük oğlu ve ardılı.

Cuci Han

Cuci (d. 1185 - ö.

Camuka

Camuka, Cengiz Han` andası ve Yalnızların Lideri. Temuçin` in diğer andası Borçu tarafından, Cengiz Han` ın emri ile öldürülmüştür.

Borçu

Cengiz Han` ın andası. Cengiz Han ın en iyi generallerinden bir tanesi.en sadık adamı... Cengiz Han` la bir kadın için yollarını ayırmışlardır.

Yesügey

Yesügey, Temuçin (Cengiz Han)`ın babası, Borjigin kabilesinin reisidir.