Etiket: Chickasaw

Çoktav

Çoktavlar ya da Chata (eski isimleri Okla homa: "Kızıl millet") Missisipide yaşıyan bir kızılderili kabilesi. Chickasaw'lar ile akrabalığı olan Choctaw'ların bir efsanesine göre, dev bir kızıl adam ilk önce nanih waya (Kızıl dağ)'ı sonra da Choctaw kabile...

Beş Uygar Kabile

Beş Göçmen Kültürüne Uyum Sağlamış Kabile Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Creek ve Seminole kabilelerine beyaz insan tarafından verilmiş bir isimdi. Bu kabilelerin beyaz toplumlar arasında "uygar" olarak anılmasının sebebi, bu beş kabilenin plantasyon ve kö...

Kızılderili kabileleri

Kızılderililer ya da Amerika Yerlileri, Sibirya kökenli Eskimo - Aleut halkları dışında kalan bütün Amerika yerlileri için kullanılan ortak birleştirici ad. Dilce birbiriyle akraba olmayan iki ayrı ana grupta toplanırlar: Sibirya kökenli olan Na-Dene dill...

Beş Uygarlaştırılmış Kabile

Beş Göçmen Kültürüne Uyum Sağlamış Kabile Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Creek ve Seminole kabilelerine beyaz insan tarafından verilmiş bir isimdi. Bu kabilelerin beyaz toplumlar arasında "uygar" olarak anılmasının sebebi, bu beş kabilenin plantasyon ve kö...

Choctaw

Choctaw ya da Chata (eski isimleri Okla homa: "``Kızıl millet``") Missisipide yaşıyan bir kızılderili kabilesi.