Etiket: Cizye

Çingene sancağı

Rumeli Eyaleti veya Rumeli Beylerbeyliği, 1362 yılında I. Murad zamanında kurulan Osmanlı Devleti eyaleti.

Zimmi

Zimmî İslâm devletinin egemenliğini kabul eden gayr-ı müslim kişilerdir. Zimmîlerin can, mal ve namus güvenliği, uyrukluğuna girdikleri İslâm devleti tarafından sağlanır. Buna karşılık zimmîler de devlete cizye vermekle yükümlüdürler.

Osmanlı Devleti'nin iktisadi yapısı

Osmanlı Devleti, beylik döneminden itibaren sistemli bir malî teşkilâta sahip olmuştu. Osmanlılardaki ilk maliye teşkilâtının Murat Hüdavendigâr (I.

Gayrımüslimler

Gayrimüslim, (Osmanlı Türkçesi: غيرالمسلم) "Müslüman olmayan" demektir.

Gayrımüslim

Gayrimüslim veya gayrımüslim (Osmanlı Türkçesi: غيرالمسلم) "Müslüman olmayan" demektir. Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Hıristiyan ve Musevi halkı belirtmek için kullanılır.

Gayr-i müslim

Gayrimüslim, (Osmanlı Türkçesi: غيرالمسلم) "Müslüman olmayan" demektir.

Ter oğlanı

Osmanlı`da cizye tahsiline memur olanların bu hizmet için kullandıkları kimselerdir. Gayr-i müslimlerden seçilirdi.

Osmanlı İktisâdi Yapısı

Osmanlı Devleti, beylik döneminden itibaren sistemli bir malî teşkilâta sahip olmuştu. Osmanlılardaki ilk maliye teşkilâtının Murat Hüdavendigâr (I.

Muhassıl

Devlete ait vergi ve resimleri tahsil ile mükellef olan memurlar hakkında

Ez-Zellaka Savaşı

Ez-Zellaka Muharebesi (Arapça الزلاق‎) (23 Ekim 1086) Murabıt Yusuf bin Taşfin ve Kastilya Kralı VI. Alfonso arasında yapılmış olan muharebedir.

Beyt-ül Mal

İslam devletlerinde devlet hazinesidir. Arap-İslam Devleti`nin kuruluşundan Osmanlı Devleti`nin yıkılışına dek bu ad kullanılmıştır. İslami özellikteki devletlerde Beyt-ül Mal`ın en önemli gelir kaynakları :1.

Alaybeyi

ALAYBEYİ NEDİR ? SORUSUNA CEVAPTIR. Sipahilerin subaylarına Alaybeyi denirdi. Her Alaybeyi 1000 sipahiye kumanda ederdi. Silahları kılıç, ok, kalkan,mızrak idi.Başlarında miğfer üstlerinde zırh bulunurdu.