Etiket: Düşünme

zihin

Öznel olarak bilincinde olunan ve beynin üst düzey işlevleri olan düşünme, akıl yürütme, algılama, istek ve inancı kapsayan töz. Sadece insanların bir zihine sahip oldukları genellikle kabul edilir.