Etiket: Dügah

Uzzâl

Klasik Türk mûsikîsinde bir makam. Hicaz ailesi makamlarındandır. Karar perdesi Dügah (La), güçlü perdesi Hüseyni (Mi), yeden perdesi Rast (sol)`dür.

Mâhur

Mahur, Klasik Türk musikisinde bir makam. En sevilen makamlardan biridir.

Faik Bey (Hacı)

Klasik Türk mûsikisinin büyük bestekarlarından biridir. Ondokuzuncu yüzyılın ilk yarısında Üsküdar`da doğdu ve 1891 yılında vefat etti. Dîni ve dindışı mûsiki alanında eserler verdi. Yılmaz Öztuna`nın verdiği listeye göre günümüze 170 kadar eserinin notas...

Dügâh Kâr

Dügâh Kâr, Hacı Fâik Bey`in Dügâh makamında ve Kâr formunda bestelediği meşhur ve seçkin mûsikî eseridir. Ondokuzuncu yüzyılın sonlarında bestelenmiştir. Eserin güftesi de bestekâra aittir. Eser Dügâh makamı ve Hafîf usulü ile başlar. Eserin içinde yakın...

Kürdî

Kürdî, Klasik Türk müziğinde si bemol notasını andıran perde ve dügah perdesindeki bir makam. I. Sultan Murad zamanında yazılmış olan Kitâb-ı Mûsikî ve Edvâr-ı Makâmât'da Kürdî adına rastlanmamaktadır.Makâmın, Kürdî adını daha sonra almış olması görünmekt...

Hüseynî

Hüseyni (Hüseynî), Klasik Türk müziğinde dügah perdesinde karar kılan bir makam ya da mi notası. Anadolu'ya has bir makamdır.

kürdi

Kürdî, Klasik Türk müziğinde si bemol notasını andıran perde ve dügah perdesindeki bir makam. I. Sultan Murad zamanında yazılmış olan Kitâb-ı Mûsikî ve Edvâr-ı Makâmât'da Kürdî adına rastlanmamaktadır.Makâmın, Kürdî adını daha sonra almış olması görünmekt...

hüseyni

Hüseyni (Hüseynî), Klasik Türk müziğinde dügah perdesinde karar kılan bir makam, ya da ``mi`` notası.

dügâh

Dügâh, Klasik Türk müziğinde bir birleşik makamdır. Şedaraban makamından Saba terkibine veya nev-eser'in yegah perdesindeki şeddinden birkaç sesin eklenmesinden oluşur.

İsfahan

* <u>İ</u>sfahan: İran`da bir büyük şehir;* <u>I</u>sfahân: Klasik Türk müziğinde dügah perdesindeki makamlardan biri.

Hicaz

Arap yarımadasının kuzeybatı bölümünü ve Kızıldeniz kıyılarını kaplayan Suudî Arabistan krallığının bir bölümü. Yüzölçümü 400.000 ...