Etiket: Dağıstan

Tarançiler

Tarançiler Çin`in Şinçiang Uygur özerk bölgesinde İli denen yerde yaşarlar. Adları "tarımcı" anlamındaki "tarancı"`dan gelmektedir. Tarançi boyunu Radloff da araştırmıştır. Araştırma sonuçlarını meşhur "Пробен" (``Probe...

Rutul

Rutullar, Rusya'ya bağlı Dağıstan'da yaşayan küçük bir yerli halk.

Pireveliler, Bergama

Mahaçkale

Mahaçkale veya Mahaçkala (Rusça: Махачкала; Avarca: МахIачхъала), Dağıstan'ın başkenti. Eski adı Anji-kala, Dargice'de Toprak-kale anlamına g...

Lezgince

Lezgice veya Lezgince, Dağıstan’ın güneyinde ve Azerbaycan’ın kuzeyinde Lezgilerin konuştuğu dil. Kafkas dillerinden biridir.

Kızılyurt

Kızılyurt - Dağıstanın batısında yer alan bir kent. Kızılyurtovskiy Bölgesinin yönetim merkezidir. Nüfusu 35,000 civarıdır. Kent Sulak Nehrinin üzerine kurulmuştur. Başkent Makaçkale`den 65 km uzaktadır. Çeçenistan ile sınır komşusudur.

Kuzey Kafkas dilleri

Kuzey Kafkas dilleri kendi içinde iki alt öbeğe ayrılır:

Kumıklar

Kumuklar veya Kumıklar (Kumukça: къумукълар Qumuqlar), çoğunluğu Dağıstan'da (nüfusun yaklaşık %14.2'si ile üçüncü büyük etnik grup) olmak üzere Kuzey Osetya ve Çeçenistan'da yaşayan, Azerbaycanlıların ardından Kafkasya'daki en kalabalık ikinci Türk halkı...

Kizlyar

Kızlar - Dağıstanın batısında, Kızlarskiy bölgesinin yönetim merkezi olan bir kenttir. Nüfusu 50.000 civarıdır. Çeçenistan ile sınır komşusudur. Şarap ve konyaklarıyla meşhurdur.

Kaspiysk

Kuzeydoğu Kafkasya`da yeralan Dağıstan Cumhuriyetinde kent.

Karagaslar

Karagaslar Sibirya`da yaşayan ve oldukça az sayıda olan bir Türk topluluğudur. Sayıları bini aşmamaktadır. Sibirya`daki Türkler arasında en doğu taraflarda oturanlar Karagaslar`dır. Karagas lehçesinin yazı dili bulunmamaktadır. Karagas ağzı Rus ve Moğol e...

Kafkasistan

Kafkasya, Karadeniz ve Hazar denizi arasında yer alan, Avrupa ve Asya'nın sınırında bulunan bölgenin ismidir. Kafkas sıradağlarında, Avrupa'nın en yüksek dağı olan ve Kafkas halklarının sözlü edebiyatını oluşturan Elbruz Dağı bu bölgede bulunmaktadır.

KAFKAS ALBANYASI

Halaçlar

Halaçlar İran`da yaşayan bir Türk boyunun adıdır. Lehçelerinin yazı dili yoktur. Ancak Göktürkçe`ye benzerliğiyle dikkat çeker. Araştırmacılardan Doerfer Halaçlarla ilgili arştırmalar yapmıştır. Dinleri Şii mezhebinden müslümandır. Zamanında Selçuklu egem...

Eğrigöl, Bergama

Eğrigöl, İzmir'in Bergama ilçesine bağlı bir mahalle.