Etiket: Dede Korkut Hikayeleri

Boğaç Han Efsanesi

Banıçiçek

Banıçiçek, Dede Korkut hikâyelerinde geçen Bamsı Beyrek'in beşik kertmesidir. Oğuz boylarında kadınların eşit haklara sahip olduğunun en önemli, en belirgin simgesidir.

Kitab-ı Dede Korkut

Kazan Bey Oğlu Uruz'un Tutsak Olması

Kazan Bey Oğlu Uruz`un Tutsak Olması, Türk kültürü hakkında önemli bir kaynak teşkil eden ve 15. yüzyılda yazıya geçirildiği düşünülen Dede Korkut Hikayeleri içerisinde yer alan hikayelerden biridir.

Dede Korkut öyküleri

Dede Korkut destanları

Türk Mitolojisi

Türk mitolojisi, tarihi Türk halklarının inanmış oldukları mitolojik bütüne verilen isimdir. Eski efsaneler, Türk halklarının eski ortak inancı Tengricilikten öğeler taşımaktan ziyade sosyal ve kültürel temalarla doludur.

Salur Kazan'ın Evi Yağmalanması

Dede Korkut hikayeleri arasında yer alan Salur Kazan`ın Evi Yağmalanması, bir şölen sırasında sarhoş olan Salur Kazan ava gitmek istemesiyle başlar. Dayısının karşı çıkmasına rağmen, oğlu Uruz`u çadırını koruması için bırakıp ava gider. Salur Kazan`ın yok...

Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek

Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek, Dede Korkut Kitabı'nın bölümlerinden birini oluşturan öykü.

Hikayet-i Han Oğlu Boğaç Han

Dirse Han Oğlu Boğaç Han, Dede Korkut Kitabı'nın bölümlerinden birini oluşturan öykü.

Hikayet-i Bamsı Beyrek

Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek, Dede Korkut Kitabı'nın bölümlerinden birini oluşturan öykü.

Duha Koca Oğlu Deli Dumrul

Duha Koca Oğlu Deli Dumrul, kısaca Deli Dumrul, Dede Korkut hikayelerinde adı geçen, bir çayın üzerine bir köprü yaptırmış ve gelen geçeninden otuz üç akçe alan, geçmeyeninden döve döve kırk akçe alan, atasözüne konu olan kişidir.Deli Dumrul bır toy düzen...

Dirse Han Oğlu Boğaç Han

Dirse Han Oğlu Boğaç Han, Dede Korkut Kitabı'nın bölümlerinden birini oluşturan öykü.