Etiket: Delphi programlama dili

Lazarus (yazılım)

Bu yazı Lazarus isimli IDE yazılımı ile ilgilidir. Kelimenin diğer kullanımları için, bakınız Lazarus.

Game Maker

Game Maker, Prof. Mark Overmars tarafından Delphi programlama dili ile geliştirilmiş bir oyun yapımı programıdır.

Object Pascal

Object Pascal Turbo Pascal'dan sonra Borland firmasının çıkardığı bir programlama dilidir. Delphi programlama dilinin ilk adımı olarak nitelendirilebilir.

Borland

Borland, çeşitli programlama dillerinde yazılan kodları derleyerek çalıştırılabilir hale getiren derleyicileri ve bu derleyicileri kullanan Tümleşik Geliştirme Ortamları'nı üreten ABD merkezli yazılım şirketidir. 1991'de dBase'nin yaratıcısı olan Ashton T...

Lazarus

Lazarus, şu anlamlara geliyor olabilir;

Delphi

*Yunanistan`da Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan antik kent; Delfi