Etiket: Demografi

Yaş-cinsiyet piramidi

Yaş piramidi, nüfus piramidi ya da yaş-cinsiyet piramidi, belirli bir bölge veya ülkenin nüfusunun cinsiyet ve yaş gruplarına göre dağılımını gösteren grafiktir. Çoğunlukla X ekseni üzerine nüfusun, Y ekseni üzerine yaş gruplarının oturtulması ile oluştur...

Sıvı haldeki yoğunluğu

Homojen bir yapıya sahip maddenin birim hacminin kütlesidir. Yoğunluk birimi gram/cm³ (gram/mililitre) veya kg/m³'tür.

Seçmen Katılımı

Seçmen katılımı bir seçimde oy kullanan kayıtlı seçmenin yüzdesidir.

Nüfusu

Nüfus, belirli bir zamanda sınırları tanımlı bir bölgede yaşayan insan sayısıdır. Sözcük çoğunlukla insan sayısını belirleyen bir kavram olarak kullanılır.

Genel Nüfus Sayımı

Türkiye'de istatistik işlerini yürütmekle görevli devlet kurumu olan Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), yeni adıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından periyodik olarak yapılan nüfus sayımıdır. TÜİK tarafından yapılan çok sayıdaki istatistik çalış...

Saint Vincent ve Grenadinler

Saint Vincent ve Grenadinler (İngilizce: Saint Vincent and the Grenadines), Karayipler'de yer alan ada ülkesi.

Mortalite oranı

Mortalite oranı veya ölüm oranı (bir hastalıktan veya genel olarak) genelde yıllık hesaplanan, her 1000 kişi başına ölümlerin sayısının oranıdır. Daha teknik ve detaylı bir tanımla bu oranda belirli bir sürede bir hastalık nedeniyle veya genel olarak var...

ölüm oranı

Mortalite oranı veya ölüm oranı (bir hastalıktan veya genel olarak) genelde yıllık hesaplanan, her 1000 kişi başına ölümlerin sayısının oranıdır. Daha teknik ve detaylı bir tanımla bu oranda belirli bir sürede bir hastalık nedeniyle veya genel olarak var...

Liechtenstein

Liechtenstein Orta Avrupa'da, Avusturya ile İsviçre arasında yer alan, 32,528 nüfuslu bir ülke.

mimar

Mimar, yapıları estetik ilkeler doğrultusunda dizayn eden bunu yaparken ise kullanıcı isteklerini göz önünde bulunduran ve genellikle yapım sürecini de kontrol eden, denetleyen uzman kişi.

mimari

Mimarlık veya mimari, binaları ve diğer fiziki yapıları(okul, gökdelen...vb.) tasarlama ve kurma sanatı ve bilimidir. İnsanların yaşamasını kolaylaştırmak ve barınma, dinlenme, çalışma, eğlenme gibi eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak üzere gerekli me...

nüfus sayımı

Nüfus sayımı, ev, meslek, eğitim düzeyi, çocuk sayısı gibi alanları kapsayan özellikleriyle ülke nüfusunun nicel ve nitel durumunu belirlemek amacıyla belirli aralıklarla yapılan sayım.