Etiket: Demokritos

Pherekydes

Ferekidis, (Yunanca Φερεκύδης) MÖ 600 yıllarında yaşamış yunan filozof. Siros adasından gelmektedir ve Yedi sanat'ın ortaya çıkışıyla çağdaştır, onlar üzerinde farklı yetkelere sahip sayılmaktadır.

Pherecydes

Ferekidis, (Yunanca Φερεκύδης) MÖ 600 yıllarında yaşamış yunan filozof. Siros adasından gelmektedir ve Yedi sanat'ın ortaya çıkışıyla çağdaştır, onlar üzerinde farklı yetkelere sahip sayılmaktadır.

Miletli Anaksimenes

Anaksimenes (MÖ 585, Milet, Karya - MÖ 525), doğa filozofu ve geleneksel olarak Batı dünyasının ilk filozofları kabul edilen Miletos'lu üç düşünürün sonuncusudur. Hellenistik Döneme ulaşabilen yazılarından günümüze kalanlar, yalnızca sonraki yazarların ke...

Materyalizim

Maddecilik, özdekçilik veya materyalizm, her şeyin maddeden oluştuğunu ve bilinç de dahil olmak üzere bütün görüngülerin maddi etkileşimler sonucu oluştuğunu öne süren, a priori olan hiçbir metafiziksel kavram kabul etmeyen felsefi kuramıdır. Bir diğer de...

Lefkippos

Leukippos, (Yunanca: Λεύκιππος), MÖ 5. yüzyılda yaşamış Antik Yunanlı filozof. Atomculuk ile ilgili çalışma yapmış ve atomculuk teorisini geliştirmiştir.

Filolaus

Filolaos (MÖ 470 - MÖ 385) (Yunanca: Φιλόλαος), MÖ 5. yüzyılda Pisagorcu okulun önemli filozoflarından biri olmuştur. Çoğulculuk Okulu gibi pisagorcularında çatışan iki görüş arasında bir çözüm arayışında oldukları söylenebilir.

Filolaos

Filolaos (MÖ 470 - MÖ 385) (Yunanca: Φιλόλαος), MÖ 5. yüzyılda Pisagorcu okulun önemli filozoflarından biri olmuştur. Çoğulculuk Okulu gibi pisagorcularında çatışan iki görüş arasında bir çözüm arayışında oldukları söylenebilir.

Ferekidis

Ferekidis, (Yunanca Φερεκύδης) MÖ 600 yıllarında yaşamış yunan filozof. Siros adasından gelmektedir ve Yedi sanat'ın ortaya çıkışıyla çağdaştır, onlar üzerinde farklı yetkelere sahip sayılmaktadır.

Epikürosçuluk

Epikuros (ya da Epikür) (MÖ 341-270), Helenistik felsefenin en önemli düşünürlerinden birisidir.

Elealı Zeno

Elea`lı Zeno ya da Zenon, Parmenides`in izleyicisi olan Antik Yunan filozofudur. Elea Okulu`nun en önemli filozofları arasında yer alır.

Efes Okulu

Efes Okulu, M.Ö. 500 yıllarında zengin bir kıyı kenti olan Efes`te kurulmuş Milet Okulu`ndan sonraki felsefe okuludur. Bu okulun başlıca ismi Heraklit`dir. Heraklit de Milet oKulu filozofları gibi arkhe sorunuyla ilgilenmiş ve onlar gibi madda temelli açı...

Brown hareketi

Brown hareketi (botanikçi Robert Brown'ın onuruna) iki kavrama işaret eder:

Materyalistik

Maddecilik, özdekçilik veya materyalizm, her şeyin maddeden oluştuğunu ve bilinç de dahil olmak üzere bütün görüngülerin maddi etkileşimler sonucu oluştuğunu öne süren, a priori olan hiçbir metafiziksel kavram kabul etmeyen felsefi kuramıdır. Bir diğer de...