Etiket: Derece

Elektrik santralleri

Elektrik santralı, elektrik üretecek bir fabrikayı meydana getiren tesislerin tümü. Bir elektrik santralı, jeotermik, hidrolik, nükleer, termik, rüzgâr ve gelgit enerjileri gibi değişik doğal enerjiler kullanan motorların çalıştırdığı alternatörlerle elek...

Yay-saniye

Açısal dakika veya MOA bir derecenin altmışta birine eşit bir açısal ölçü birimidir. Bir derece bir dairenin üçyüz altmışta biri olarak tarif edildiğinden 1 MOA;açısal dakikakapalı bir dairenin 21,600'de biridir.

Yay-dakika

Yay-dakika veya dakika yayı (İngilizce ``arcminute``, ``MOA``) açı ölçüm birimi olup derecenin 1/60`ına eşittir. Derece de dairenin 1/360`ı olarak tanımlandığından, 1 yay-dakika ayrıca dairenin 1/21600`üne eşittir, veya (π/10800) radyan.

İklimler

İklimler, Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği ve oynadığı 2006 yapımı Türk filmi.

Sanal sayılar

Sanal sayılar, ikinci dereceden üssü (karesi) 0'a eşit ya da küçük olan sayılardır. Örneğin bir sanal sayıdır, çünkü karesi olan sıfırdan küçüktür.

Kompleks Sayılar

Matematikte karmaşık sayı, bir gerçel bir sanal kısımdan oluşan bir nesnedir.

SOA

SOA, şu değişik kavramların kısaltmasıdır:

Grad

Derece gibi bir açı ölçü birimidir.Grad ölçüsünde tam açı ``400 Grad`` olarak tanımlanır.Pek kullanım alanı yoktur.Resim:Grad.jpg

elektrik santrali

Elektrik santralı, elektrik üretecek bir fabrikayı meydana getiren tesislerin tümü. Bir elektrik santralı, jeotermik, hidrolik, nükleer, termik, rüzgâr ve gelgit enerjileri gibi değişik doğal enerjiler kullanan motorların çalıştırdığı alternatörlerle elek...

karmaşık sayı

Matematikte karmaşık sayı, bir gerçel bir de sanal kısımdan oluşan bir nesnedir. Karmaşık sayılar şu biçimde gösterilirler

iklim

İklim bir yerdeki hava koşullarının geniş bir zaman ve bölge üzerinde hesaplanan ortalamasına denir. İklim'i inceleyen bilim dalına Klimatoloji denir. Bir bölgedeki iklimi belirleyen unsurlar, sıcaklık, rüzgar, havadaki nem , basınç,ve bunların gün ve yıl...

dakika

Dakika, 1 saatin 1/60'ına ve 60 saniyeye eşit olan zaman birimidir.Aynı zamanda 1 derecenin 1/60'ını da simgeler. Kısaca dak'tır.