Etiket: Deri

Ölü Deniz parşömenleri

Ölü Deniz Tomarları, bir kısmı İbranice, bir kısmı da artık ölü bir dil olan Aramice ile kağıt, deri veya bakır plakalar üzerine kaydedilmiş 600 civarında el yazmasıdır. Hrıstiyanlığın ve Museviliğin bilinen en eski yazılı kaynakları sayılırlar.

Triklormetan

Kloroform, anestezik (uyuşturucu) etkisi olan bir kimyevi madde. Kimyasal formülü CHCl3 olup, triklormetan da denir.

Trihidrik alkol

Gliserin, diğer adı "gliserol" de olan sıvı halde bulunan polar organik bir trihidroksi alkoldür. Hafifçe tatlı, zehirleyici olmayan bir sıvıdır.

Saraçılık

Saraç, koşum ve eyer takımları yapan veya satan ya da deri, muşamba'dan bavul, çanta yapan kimse. Atlara amut yapma, koyunlara çıngırak, kemerlik, hasır işleme, sarka, atlara başlık, hayvan süslemeleri, heybe ve benzeri malzemeleri yapıp satarak geçimini...

Molidae

Molidae, dorsal ve anal yüzgeçlerinin bitiminde vücutları sonlanan ve bu yüzden garip "yarım-balık görünümlü" ay balıklarını ve molaları kapsayan bir familyadır. 3.3 metreye kadar uzanabilen Mola mola türüyle kemikli balıklar içindeki en büyük okyanus bal...

Malahit minerali

Malahit, (Malakit) bazik bakır karbonattan müteşekkil, parlak yeşil bir mineral. Çok bulunan bir bakır cevheridir.

Golden periyot

Beşeri ve veteriner hekimlikte, açık yaralarda sağıltıma gidilmeden önce yaranın durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Deri bütünlüğü bozulduğu andan itibaren, tüm yaralar enfeksiyon riski ile karşı karşıyadır. Bu yüzden yaralar ilk 6 saatlik periyotta hek...

Antik yunanda kadının statüsü

Kadın Antik Yunan'da ebedi küçük gibi görülmüştür; hiçbir yasal yetkisi yoktur. On beş yaşından itibaren babası tarafından evlendirilebilir.

Antik Yunanistan'da kadın

Kadın Antik Yunan`da ebedi küçük gibi görülmüştür; hiçbir yasal yetkisi yoktur. On beş yaşından itibaren babası tarafından evlendirilebilir. Asla bir mal edinemez. Eğitimi daha çok ev işleriyle ilgilidir.

Albinoluk

Albino ya da albinizm, soydan geçen bir metabolizma hastalığıdır. Bu hastalığı taşıyanlara albinizm ya da albino denir.

Akrosiyanoz

Deri hücrelerine kan taşıyan küçük atardamarların kasılması sonucunda genellikle ellerin, daha seyrek olarak ayakların dalga dalga hafif morarması.

Uçanmemeliler

Yarasa (Latince: Chiroptera), uçma yeteneğine sahip memeliler takımı.

Uçan memeliler

Yarasa (Latince: Chiroptera), uçma yeteneğine sahip memeliler takımı.