Etiket: Deve

Karagöz Musikisi

Kitab-ı Dede Korkut

Eski dünya develeri

Deve, devegiller (Camelidae) familyasının Camelus cinsini oluşturan iki evcil hayvan türünün ortak adı. Develer yük çeki ve binek hayvanı olarak kullanıldığı gibi, yünü, sütü, derisi ve eti için de beslenir.

Deve güreşi

Deve güreşi genellikle Ege (“Selçuk, İzmir”, Manisa, “İncirliova, Aydın”, Muğla, Denizli), Marmara (Balıkesir, Çanakkale) ve Akdeniz (Burdur, Isparta, Antalya), bölgelerinde düzenlenen ve Yörük kültürüyle ilişkili olan güreşlerdir.

Dede Korkut öyküleri

Dede Korkut destanları

Bursa Hayvanat Bahçesi (Soğanlı Hayvanat Bahçesi)

Soğanlı Hayvanat Bahçesi (Bursa Hayvanat Bahçesi), Bursa'da 1998 yılında hizmete açılan Avrupa standartlarındaki hayvanat bahçesidir. Bursa Hayvanat Bahçesi’nde hayvan barınakları doğal yaşama uygun olarak düzenlenmiştir.

Zartoşt

Yedi harika

Dünyanın Yedi Harikası, tamamı insanoğlu tarafından inşa edilmiş, olağanüstü antik yapı ve yapıtlardır. Ayrıca Antik Dönemin Yedi Harikası adıyla da anılırlar.

Tahterevan

Tahtırevan ya da sedan, genelde insanların omuzlarında, bazen de deve, fil, at gibi hayvanlara yüklenerek götürülen, üstü örtülü, insan taşınan, tekerleksiz araçtır. Tahterevalli adı tahtırevan adından bozmadır.

Lama glama

Lama - Tibet Budizmi rahibi.

Ixodoidea

Keneler (Ixodida), örümceğimsiler (Arachnida) sınıfının akarlar (Acarina) alt sınıfından eklem bacaklı monotipik takımı ve onun üst familyasıdır. Keneler zorunlu kan emici ektoparazitlerdir.

Giraffa camelopardalis

Zürafa (Giraffa camelopardalis), zürafagiller (Giraffidae) familyasından bir memelidir. Dünya'daki en uzun kara hayvanıdır.

Deve Deveci Oyunu

Türkmen çocuklar arasında hayli yaygındır. Bu oyun 9-14 yaşları arasında olan erkek çocukların oynadığı bir oyun olup, birkaç çocuğun katılımıyla gerçekleşir. Çocuklar sırayla yürürler. Ancak en öndeki çocuk, yüzünü çevirerek ters yönde yürür. En öndeki y...

Cebecibaşı

Cebeci Ocağı, Osmanlı ordusunda, silahların temin edilmesi, korunması ve sefer zamanında cepheye götürülmesiyle görevli kapıkulu ocağı idi. Ocağın adamlarına, Cebeciler denilmekteydi.