Etiket: Divan-ı Hümayun

Eyalet Divanı

Osmanlı Devleti`nde eyalet idaresinde en etkili kurum olan, doğrudan beylerbeyine bağlı kurum. Köken olarak ne zaman kurulduğu bilinmemekle birlikte Selçuklu Devleti`nde de benzer uygulamaların olduğu bilinmektedir. Eyalet divanında her türlü şikayet, gör...

Divanyolu

Divanyolu; Osmanlı Devleti`nde kullanılan protokol yolu. Osmanlı sarayında toplanan Divan-ı Hümayun`a gelen ve giden vezirler, elçiler, askerler ve diğer yöneticiler buradan geçtiği için "Divanyolu" denmiştir. Roma İmparatoru Konstantin zamanınd...

İsmail Hakkı Altınbezer

İsmail Hakkı Altınbezer (1869, İstanbul - 1946, İstanbul), Türk hattatı, tezhip sanatçısı ve tuğrakeşidir.

Sarhoş Abdi

Sarhoş Abdi, Türk divan şairi (öl. 1621). Divân-ı Hümayun kâtipliği, nişancılık (1594), defter eminliği (1601) yaptı. Sadrazam Sinan Paşa`nın Avusturya seferine katıldı. ``Zafernâme-i Kal`al-i Üstüvar`` (Yanıkkale Fetihnâmesi)adlı mesnevisinde Yanıkkale f...

Altınbezer, İsmail Hakkı

İsmail Hakkı Altınbezer (1873, İstanbul - 1946, İstanbul ), Türk hattatı, tezhip sanatçısı ve tuğrakeşidir. Hattat İlmî Efendi'nin oğlu olan İsmail Hakkı Altınbezer, Fatih Rüştiyesi'nde öğrenim görüp, hat çalışmalarında ilk kez babasından ders aldı.

Abdi, Sarhoş

Sarhoş Abdi (d. ? - ö.

Naima

Naima on yedinci yüzyıl Türk târihçisi. 1655 yılında Haleb’de doğdu. Asıl ismi Mustafa Naim’dir. Genç yaşlarda İstanbul’a gelen Mustafa Nâim, Saray-ı Hümâyûnun Baltacı Koğuşuna girdi. Sonra Dîvân Kalemi kâtiplik görevine getirildi. Bu görevinde iken “Nâim...