Etiket: Doğa

Kırsal Çevre Ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği

Kırsal Çevre Ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, merkezi Ankara'da bulunan bir sivil toplum kuruluşu'dur. Kırsal Çevre Ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, 1989 yılında orman, ziraat, gıda, jeoloji, kimya, makine mühendisleri, ev hanımı, topl...

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL), merkezi İstanbul`da bulunan bir Sivil Toplum Kuruluşu`dur.

Sohrab Sepehri

Yazar bilgi kutusu

Oseonografya

Oseonografya, oşinografi ya da okyanusbilim; okyanusları ve denizleri inceleyen bilim dalıdır.

Osenografya

Oseonografya, oşinografi ya da okyanusbilim; okyanusları ve denizleri inceleyen bilim dalıdır.

Ak büyü

Bu maddenin içeriği paranormal büyü ile ilgilidir. Sahne gösterisi(ilizyon) ile ilgili ayrıca Hokkabazlık sayfasına bakınız.

Adokbel

Anadolu Doğa ve Kültür Belgeselleri Derneği (ADOKBEL), merkezi Konya`da bulunan, doğa ve kültür alanında belgesel ve fotoğraf çalışmaları yapan bir dernektir.

Yol dışı

Offroad, 4x4 arazi araçları ile doğada zor koşullarda yol alma. Kelime anlamı olarak offroad "yol dışı" demektir ki yol olarak inşa edilmiş yerlerde offroad söz konusu olamaz.

Taşkın (anlam ayrım)

Taşkın - Bir doğa olayı

Tabiat (anlam ayrım)

Tabiat - Doğa

Sezyum-133

Sezyum (sembol: Cs) bir alkali metal dir.

Sahipsiz Gezegen

Sahipsiz Gezegen (ISBN 975-7054-21-6), Türk edebiyatında doğa koruma koruma bazında yazılmış Türkiye`nin ilk çevreci romanıdır. Yazarı sosyolog Akın Tekin romanında Türkiye`nin kalkınma sürecinde doğaya yaptığı büyük zararları bu dönemde yaşamış çevreci b...

Nikolai Rimsky-Korsakov

Millî Park

Millî Park (Ulusal Park):

N.A.Rimski Korsakov